Related subtitles
  Title Language Vietnamese - Subtitles Vietnamese - Subtitles Uploader Date
A Very Harold & Kumar Christmas 2011 A Very Harold & Kumar Christmas (2011)    
A.Very.Harold.And.Kumar.Christmas.DVDRip.XviD-DiA...

Vietnamese 79 1 27.01.2012
A Very Harold & Kumar Christmas 2011 A Very Harold & Kumar Christmas (2011)      
A.Very.Harold.And.Kumar.Christmas.2011.EXTENDED.B...

Vietnamese 33 1 25.01.2012
Subtitle preview
1
00:01:05,000 --> 00:01:10,000
<font color="#FF0000"><b>Biên dịch: Mr.Semi
Email: semipro1989@gmail.com</b>
</font>

2
00:01:11,738 --> 00:01:15,574
Oh, ha, ha.Được thôi,
Ta chắc chắn sẽ tặng cho cháu chiếc xe đạp.

3
00:01:15,742 --> 00:01:19,953
Và ta sẽ xem có thể làm gì
với vụ li hôn của cha mẹ cháu, Caren.

4
00:01:20,121 --> 00:01:22,331
Được rồi. Giáng sinh vui vẻ!

5
00:01:22,499 --> 00:01:24,041
- Cháu tiếp theo?
- Santa!

6
00:01:24,209 --> 00:01:26,794
Kumar, không! Chúc--

7
...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)