A Very Harold & Kumar Christmas (2011) - Vietnamese - Subtitles

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Related subtitles
  Title Language Vietnamese - Subtitles Vietnamese - Subtitles Uploader Date
A Very Harold & Kumar Christmas 2011 A Very Harold & Kumar Christmas (2011)     
A.Very.Harold.And.Kumar.Christmas.2011.BRRip.XVID...

Vietnamese 23 1 24.01.2012
A Very Harold & Kumar Christmas 2011 A Very Harold & Kumar Christmas (2011)      
A.Very.Harold.And.Kumar.Christmas.2011.EXTENDED.B...

Vietnamese 33 1 25.01.2012
Subtitle preview
1
00:01:11,104 --> 00:01:14,938
<b>Biên dịch: Mr.Semi
Email: semipro1989@gmail.com </b>

Oh, ha, ha.Được thôi,
Ta chắc chắn sẽ tặng cho cháu chiếc xe đạp.

2
00:01:15,108 --> 00:01:19,306
Và ta sẽ xem có thể làm gì
với vụ li hôn của cha mẹ cháu, Caren.

3
00:01:19,479 --> 00:01:21,674
Được rồi. Giáng sinh vui vẻ!

4
00:01:21,881 --> 00:01:23,405
- Cháu tiếp theo?
- Santa!

5
00:01:23,583 --> 00:01:26,143
Kumar, không! Chúc--

6
00:01:26,319 --> 00:01:27,946
Làm việc đi, hỗ trợ kỹ thuật!

...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)