Desperate Housewives (2004) - S05E02 - We're So Happy You're So Happy - Vietnamese - Subtitles

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Subtitle preview
1
00:00:00,240 --> 00:00:02,500
Trong những tập trước ...

2
00:00:02,520 --> 00:00:04,540
Mọi thứ thay đổi trong 5 năm qua ...

3
00:00:04,550 --> 00:00:08,470
Có những gia đình lớn mạnh,
và cũng có gia đình chia ly ...

4
00:00:08,480 --> 00:00:11,460
- Khoảng 6h chiều Chủ Nhật
anh sẽ đưa con trở lại.

5
00:00:11,470 --> 00:00:12,170
- Tốt thôi.

6
00:00:12,180 --> 00:00:13,660
Và mỗi chúng ta ...

7
00:00:13,690 --> 00:00:15,110
- Lynette, ko đúng lúc rồi.

...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)