Duellists, The (1977) - Türkçe altyazı

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
General

ID 700799

Uploader sanowa

Date 01.03.2010 @ 19:03:01

OMDb 96605

Subtitle info

Language Turkish

Format MicroDVD

Num. of CDs 1

FPS 23,976

Size 18.4 KiB

File count 1

Downloads 23

Release

The.Duellists.1977.DVDRip.XviD.iNTERNAL-iNSPiRE

Related

All subtitles for this movie

All subtitles for this movie in this language

All author subtitles from this user

All subtitles from this user

By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Related subtitles
  Title Language Türkçe altyazı Türkçe altyazı Uploader Date
Duellists, The 1977 Türkçe altyazı Duellists, The (1977)      
The.Duellists.1977.720p.BluRay.x264-Japhson

Türkçe altyazı 3 1 28.09.2013
Subtitle preview
{1}{72}movie info: XVID 560x304 23.976fps 698.4 MB|/SubEdit b.4066 ()/
{432}{503} Ýyi Seyirler...
{1439}{1483}Düellocu, ţerefini korumak|için düello yapar.
{1487}{1554}Ţeref, onun için ţiddetli bir tutkudur.
{1558}{1626}Bu hikaye garip bir tutku hakkýndadýr.
{1630}{1674}Bu gerçek bir hikayedir|ve Napoleon Bonaparte'ýn...
{1678}{1782}Fransa hükümdarý|olduđu dönemde baţlar.
{6042}{6130}- Beyler, General Treillard.
{6378}{6470}7. Süvari Alayýndan Teđmen Feraud'u...
{6474}{6544}tanýyan var mý?
{6569}{6589}Ben tanýyorum, efendim.
{6593}{6661}- Onu iyi tanýyor musun?|- Bir veya iki kez karţýlaţmýţtýk.
{6665}{6757}Söyle ona, kýţlasýnda |gözetim altýnda tutulacak.
{6761}{6853}Teđmen Feraud belediye |baţkaný'nýn yeđenini...
{6857}{6901}ţeref meselesi yüzünden yaralamýţ.
{6905}{6997}Son iki saatimi baţkana onun|adýna özür dilemekle geçirdim.
{7001}{7069}Teđmen Feraud'a bundan|ne kadar hoţlanacađýmý...
{7073}{7141}anlatabilir misin?
{7145}{7213}- Sanýrým öyledir, efendim.|- Evet, öyle.
{7217}{7333}Bu durumda, belediye |baţkanýnýn yeđeninin|hala hayatta olmasý ilgisini çeker.
{7337}{7405}Aţađý yukarý.|Söyle ona, onunla daha |sonra karţýlaţmaktan...
{7409}{7477}zevk duyacađým.
{7481}{7596}Biraz yiyecek istiyorum!|Belki biraz ekmekte olabilir.
{7600}{7668}Ýţinize engel olmayalým.
{7672}{7731}Efendim.
{8272}{8364}- Teđmen Feraud evde mi?|- Dýţarý çýktý.
{8368}{8412}- Nereye gitti?|- Bilmiyorum.
{8416}{8507}Tatlým, bu çok önemli.|Aslýnda, askeri bir mesele.
{8511}{8583}Bir davete gitti.
{8607}{8677}Kimin davetine?
...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)