Five Minarets in New York (2010) - Vietnamese - Subtitles

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Subtitle preview
0
00:00:10,403 --> 00:00:25,431
<font color=magenta>Edit: ivy68-HDVN

1
00:01:10,403 --> 00:01:15,431
Không!

2
00:01:45,271 --> 00:01:47,501
Chúng đang Iên kế hoạch cho 4 vụ tấn công.

3
00:01:48,308 --> 00:01:50,469
Lãnh sự quán Hoa Kì, Giáo hội GaIata...

4
00:01:51,244 --> 00:01:53,439
2 cây cầu Bosporus, và ngay đây,
tàu điện ngầm.

5
00:01:54,380 --> 00:01:56,439
Chúng cũng đã bắt cóc vài doanh nhân
có tiếng nữa.

6
00:01:57,250 --> 00:01:59,309
SaIim, nó có Iiên quan đến vụ ám sát
hôm nay như thế nào?
...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)