Game of Thrones (2011) - S02E05 - The Ghost of Harrenhal - Български субтитри

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Related subtitles
  Title Language Български субтитри Български субтитри Uploader Date
Game of Thrones 2011Season: 2 Episode: 5 Български субтитри Game of Thrones (2011)  Season: 2 Episode: 5   
Game.of.Thrones.S02E05.DVDRip.XviD-CLUE

Български субтитри 291 1 04.02.2013
Game of Thrones 2011Season: 2 Episode: 5 Български субтитри Game of Thrones (2011)  Season: 2 Episode: 5   
Game.of.Thrones.S02E05.HDTV.x264-ASAP Game.of.Thr...

Български субтитри 41 1 04.08.2012
Game of Thrones 2011Season: 2 Episode: 5 Български субтитри Game of Thrones (2011)  Season: 2 Episode: 5   
Game.of.Thrones.S02E05.HDTV.x264-ASAP Game.of.Thr...

Български субтитри 212 1 kvrle 30.04.2012
Subtitle preview
1
00:01:42,999 --> 00:01:46,799
<b>ČĂĐŔ ÍŔ ŇĐÎÍÎÂĹ
Ĺďčçîä 5 - Ďđčçđŕöčňĺ íŕ Őŕđĺíőúë</b>

2
00:01:47,000 --> 00:01:53,000
<b>Ďđĺâîä č ńóáňčňđč:
Pandora & Âëŕäčńëŕâ Âëŕäĺâ </b>

3
00:01:53,201 --> 00:01:57,201
<b><<< ÓÍŔĘŃ ŇČÉĚ <> UNACS TEAM >>></b>

4
00:02:08,300 --> 00:02:11,502
Çŕęëĺâŕř ëč ńĺ?
- Â Ěŕéęŕňŕ.

5
00:02:12,337 --> 00:02:15,773
Ńčíúň ěč íĺ ćĺëŕĺ Ćĺëĺçíč˙ ňđîí.

6
00:02:20,414 --> 00:02:24,392
Ňîăŕâŕ íĺ âčćäŕě ďđč÷číŕ
çŕůî äŕ áúäĺě âđŕăîâĺ.

7
00:02:24,542 --> 00:02:30,699
...

Poll
  What do you dislike about the subtitle search engine:
 • Search result sorting is inappropriate,

   (8 %)
 • search field location,

   (0 %)
 • complex language filter selection,

   (17 %)
 • slow animations when opening search menu,

   (5 %)
 • slow loading of the website,

   (18 %)
 • user interface of advanced filters is hard to use (flags),

   (5 %)
 • slow loading of poster thumbnails in search menu,

   (3 %)
 • search menu user interface is hard to use,

   (2 %)
 • season/episode selection,

   (6 %)
 • I never liked changes, I will get used to,

   (1 %)
 • more changes, you never change something that is working,

   (1 %)
 • Something else, please report as comment,

   (5 %)
 • I don't dislike anything,

   (16 %)
 • new search engine is excellent!

   (15 %)