Heaven Can Wait (1943) - Srpski (latinica) titlovi

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
General

ID 476356

Uploader Gaca62

Date 25.05.2009 @ 20:43:23

OMDb 143926

Subtitle info

Language Serbian

Format MicroDVD

Num. of CDs 1

FPS 25

Size 47.21 KiB

File count 1

Downloads 276

Related

All subtitles for this movie

All subtitles for this movie in this language

All author subtitles from this user

All subtitles from this user

By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Subtitle preview
{0}{300}{y:i}prevod i obrada|Gaca62
{2956}{3033}Kako ste, gospodine Van Cleve?|-Dobar dan, Vaša Ekselencijo
{3035}{3094}Veoma ljubazno od vas što ste|me primili. -Nije to ništa.
{3097}{3142}O, molim vas. Sedite.|-Hvala vam..
{3145}{3207}Nadam se da ćete mi oprostiti,|ali mi ovde, imamo puno posla.
{3210}{3288}Zaista, ponekad izgleda kao da|ceo svet ide dođavola.
{3290}{3427}Iskreno, nisam imao prilike da se malo|bolje upoznam sa vašim slučajem.
{3430}{3476}Kada se to dogodilo,|gospodine Van Cleve?
{3478}{3570}U utorak. Da budem precizan,|umro sam te večeri u 9:36.
{3572}{3623}Nadam se da niste mnogo patili.
{3626}{3675}O, ne, ne.
{3678}{3741}Nisam ni najmanje.|Završio sam svoju večeru...
{3744}{3832}Nadam se da je bila ukusna.|-O, izvrsna, izvrsna.
{3834}{3915}Jeo sam sve što mi je|doktor zabranio, i onda...
{3918}{3997}pa, da skratimo malo priču...
{3999}{4085}da kažemo, da sam zaspao|a da nisam bio ni svestan.
{4087}{4192}Kad sam se probudio, oko mene su bili|svi moji rođaci i svi su šaputali...
{4195}{4265}ne govoreći ništa drugo|do lepih stvari o meni.
{4267}{4313}Tada sam znao da sam mrtav.
{4315}{4376}Pretpostavljam da ste zadovoljni|svojom sahranom.
{4379}{4459}Pa, bilo je tu dosta plakanja, pa...
{4462}{4517}verujem da su se svi|lepo proveli.
{4519}{4623}Bila bi to idealna sahrana da gospođa|Cooper-Cooper, prijateljica porodice,
{4625}{4701}nije, dobrovoljno otpevala,|'Kraj savršenog dana'.
{4703}{4831}Znate, celog života sam, uspešno izbegavao|koloraturu gospođe Cooper-Cooper...
{4834}{4879}i ovo je, bez ikakve sumnje,|bila njena osveta.
{4882}{4999}Gospodine Van Cleve, koliko vidim, vi imate|osetljiv, izoštreni sluh.
{5002}{5039}Hvala vam.
{5042}{5095}Dozvolite mi da vas upozorim.
{5098}{5170}Muzika, ovde dole je sve|osim prijatne.
...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)