Kyle XY (2006) - S02E23 - I've Had the Time of My Life - Türkçe altyazı

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Related subtitles
  Title Language Türkçe altyazı Türkçe altyazı Uploader Date
Kyle XY 2006Season: 2 Episode: 23 Türkçe altyazı Kyle XY (2006)  Season: 2 Episode: 23   
Kyle.XY.S02E23.Ive.Had.The.Time.Of.My.Life.DVDRip...

Türkçe altyazı 5 1 12.08.2010
Subtitle preview
{4}{52}Kyle XY'de daha önce...
{57}{91}Baloya benimle gider misin?
{91}{131}Evet, seninle gitmeyi çok isterim.
{131}{195}Smokini cenaze için giymeyeceksin.|Balo için giyeceksin.
{196}{280}Baloya gitmenin ölümden bile beter|olduđunu söylememiţ miydin?
{281}{346}Baţka kimse olmadýđý için sana sormuyorum.
{348}{429}Sana soruyorum çünkü gitmek|istediđim tek kiţi sensin.
{429}{472}Baloyla ilgili sorun olduđunu mu söylüyorsun?
{478}{572}Balo komitesi, dekoratörler ve yiyecekçilerle|olan karýţýklýk yüzünden kabusa döndü.
{573}{618}Balo gecesinin Kyle'la mükemmel|geçmesini istiyorum...
{618}{699}...ama tek düţünebildiđim masalar,|sandalyeler ve geri ödenmeyen depozitler.
{700}{734}Yarýţmaya katýlmalýyýz.
{734}{753}Sanýrým.
{753}{825}Yine de üç notalý dandik ţarkýlar kazanabilir.
{826}{878}Brian bana resimdeki kýzla ilgili|her ţeyi anlattý.
{878}{951}Ölümünden sonra beni Sarah'nýn|genetik materyalinden yaratmýţ.
{954}{1000}- Benim adým Sarah.|- Yaţýyor.
{1002}{1054}Benimle tanýţmak istiyor, deđil mi?
{1054}{1106}- Sarah burada olacađýný söyledi.|- Gelmiyor.
{1115}{1171}- Yalnýzým!|- Yalnýz deđilsin.
{1225}{1247}Jessi!
{1265}{1292}Kalbi durdu.
{1370}{1425}Artýk sorun yok. Buradayým.
{1428}{1543}Latnok'takiler kötü deđiller, sadece sođuk|bir bakýţ açýsýna sahip bilim adamlarý.
{1568}{1590}Ýnanýlmaz.
{1600}{1649}Hayal ettiđimizin de ötesinde.
{2037}{2055}Ne izliyorsun?
{2092}{2131}"Gece yarýsýna dek dönmezsen...
{2140}{2176}...eve gelmiyorsun."
{2250}{2280}Bu iyi deđil.
...

Poll
  What do you dislike about the subtitle search engine:
 • Search result sorting is inappropriate,

   (8 %)
 • search field location,

   (0 %)
 • complex language filter selection,

   (17 %)
 • slow animations when opening search menu,

   (5 %)
 • slow loading of the website,

   (18 %)
 • user interface of advanced filters is hard to use (flags),

   (5 %)
 • slow loading of poster thumbnails in search menu,

   (3 %)
 • search menu user interface is hard to use,

   (2 %)
 • season/episode selection,

   (6 %)
 • I never liked changes, I will get used to,

   (1 %)
 • more changes, you never change something that is working,

   (1 %)
 • Something else, please report as comment,

   (5 %)
 • I don't dislike anything,

   (16 %)
 • new search engine is excellent!

   (15 %)