Lost (2004) - S05E09 - Namaste - Lietuviški subtitrai

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Subtitle preview
1
00:00:27,161 --> 00:00:29,592
Ţinai gerŕ?

2
00:00:29,625 --> 00:00:31,603
Kas?

3
00:00:32,024 --> 00:00:35,071
Matei toki dičká kai laipinomës Los Andţele?

4
00:00:35,105 --> 00:00:38,281
Sëdi pirmoje klasëje, toks garbanotas su gitaros dëklu?

5
00:00:38,314 --> 00:00:39,870
Ir kas su juo yra?

6
00:00:39,903 --> 00:00:41,847
<i>Jis iđ Oceanic đeđeto.</i>

7
00:00:41,881 --> 00:00:44,441
Vyrukas plieninius nervus turi, kŕ?

8
00:00:44,474 --> 00:00:47,197
...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)