M (2007) - Vietnamese - Subtitles

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
General

ID 719254

Uploader marinch

Date 28.03.2010 @ 00:06:25

OMDb 432363

Subtitle info

Language Vietnamese

Format SubRip

Num. of CDs 1

FPS N/A

Size 22.84 KiB

File count 1

Downloads 5

Related

All subtitles for this movie

All subtitles for this movie in this language

All author subtitles from this user

All subtitles from this user

By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Subtitle preview
1
00:00:34,034 --> 00:00:37,800
<i>Càng trưởng thành thì càng
sợ hãi cái chết đang đến gần.</i>

2
00:00:39,039 --> 00:00:42,702
<i>Và rồi rên rỉ khi xem 1 bộ phim hài,
chứ không phải phim buồn</i>

3
00:00:42,842 --> 00:00:45,606
<i>với 1 suy nghĩ sôi sục.</i>

4
00:02:14,234 --> 00:02:15,792
<i>Tôi đã có 1 giấc mơ.</i>

5
00:02:15,935 --> 00:02:20,304
<i>Trong giấc mơ đó, có người đã trao cho tôi
những thứ mà tôi đã để vuột mất.</i>

6
00:02:27,347 --> 00:02:31,283
<i>Mấy thứ đó làm đến đâu rồi?</i>

7
00:02:31,417 --> 00:02:34,284
<i>Sếp tôi sắp hết kiên nhẫn rồi đấy.</i>
...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)