Eyes on the Skies - Vietnamese - Subtitles

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
General

ID 514144

Uploader jdinic3

Date 18.07.2009 @ 10:06:24

OMDb 434484

Subtitle info

Language Vietnamese

Format SubRip

Num. of CDs 1

FPS N/A

Size 5.25 KiB

File count 1

Downloads 16

Release

Eyes.on.the.skies.3.HAAC

Related

All subtitles for this movie

All subtitles for this movie in this language

All author subtitles from this user

All subtitles from this user

By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Related subtitles
  Title Language Vietnamese - Subtitles Vietnamese - Subtitles Uploader Date
Eyes on the Skies 2008 Eyes on the Skies (2008)    
Eyes.on.the.skies.4.HAAC

Vietnamese 20 1 jdinic3 18.07.2009
Eyes on the Skies 2008 Eyes on the Skies (2008)    
Eyes.on.the.skies.7.HAAC

Vietnamese 15 1 jdinic3 18.07.2009
Eyes on the Skies 2008 Eyes on the Skies (2008)    
Eyes.on.the.skies.5.HAAC

Vietnamese 11 1 jdinic3 18.07.2009
Eyes on the Skies 2008 Eyes on the Skies (2008)    
Eyes.on.the.skies.1.HAAC

Vietnamese 16 1 jdinic3 18.07.2009
Eyes on the Skies 2008 Eyes on the Skies (2008)    
Eyes.on.the.skies.2.HAAC

Vietnamese 13 1 jdinic3 18.07.2009
Eyes on the Skies 2008 Eyes on the Skies (2008)    
Eyes.on.the.skies.6.HAAC

Vietnamese 12 1 jdinic3 18.07.2009
Subtitle preview
0
00:00:00,209 --> 00:00:03,034
Dịch phụ đề: CLB thiên văn nghiệp dư TP.HCM
HAAC - www.vietastro.org

1
00:00:03,100 --> 00:00:04,900
3. Người hùng Công Nghệ

2
00:00:05,043 --> 00:00:08,834
Cũng như một chiếc xe hơi hiện đại không còn giống một chiếc kiểu T Ford nữa, kính thiên văn

3
00:00:08,876 --> 00:00:12,292
ngày nay khác biệt rất nhiều so với các bậc tiền bối của chúng

4
00:00:12,334 --> 00:00:14,709
như kính thiên văn Hale có đường kính 5m.

5
00:00:14,751 --> 00:00:17,918
Lý do là giá đỡ của chúng nhỏ hơn nhiều.

6
00:00:17,959 --> 00:00:21,876
Giá đỡ kiểu cổ là một giá đỡ xích đạo với một trong các trục

7
...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)