Kyle XY - S01E09 - Overheard - Vietnamese - Subtitles

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Related subtitles
  Title Language Vietnamese - Subtitles Vietnamese - Subtitles Uploader Date
Kyle XY 2006Season: 1 Episode: 9 Kyle XY (2006)  Season: 1 Episode: 9    Vietnamese 4 1 jdinic3 05.04.2010
Subtitle preview
1
00:00:01,209 --> 00:00:03,353
Tóm tắt nội dung tập 8...

2
00:00:04,036 --> 00:00:06,036
781227.

3
00:00:06,753 --> 00:00:07,825
Nó mang ý nghĩa gì?

4
00:00:08,217 --> 00:00:10,252
Tôi nghĩ Kyle có liên quan đến kẻ ám sát.

5
00:00:10,252 --> 00:00:13,927
Cảnh sát đã xác định được đó là William Kern.

6
00:00:13,927 --> 00:00:17,250
Giáo sư sinh học của trường ĐH Washington.

7
00:00:17,250 --> 00:00:20,854
Nếu tôi biết ông Kern và nơi ông ấy dạy, và có thể ai đó biết được tôi là ai.

8
00:00:21,264 --> 00:00:22,250
...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)