Kyle XY - S02E04 - Balancing Act - Vietnamese - Subtitles

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Subtitle preview
1
00:00:00,768 --> 00:00:03,187
Kyle XY các phần trước.

2
00:00:03,310 --> 00:00:04,718
Cậu không bị gì sao?

3
00:00:04,813 --> 00:00:06,877
...Tôi không rõ.

4
00:00:06,973 --> 00:00:09,337
Con không muốn vì lý do nào đó mà họ đưa con đi!

5
00:00:09,460 --> 00:00:11,374
Không ai cần phải biết con là đứa trẻ có nhiều điểm khác biệt.

6
00:00:11,483 --> 00:00:14,808
Em đang rất buồn, nếu anh nói lời chia tay..

7
00:00:14,900 --> 00:00:17,418
- thì anh hãy nói ngay đi.
- Chúng ta chia tay đi.

8
...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (4 %)
 • No

   (79 %)
 • Only if I get some extra features.

   (17 %)