Prison Break (2005) - S04E08 - The Price - Vietnamese - Subtitles

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Subtitle preview
1
00:00:00,380 --> 00:00:02,170
Previously on Prison Break:

2
00:00:02,180 --> 00:00:05,740
Nếu Scylla là một chiếc bánh pizza, tất cả những gì chúng ta có chỉ như một miếng bánh.

3
00:00:05,920 --> 00:00:07,640
Scylla không đơn giản chỉ là một cái thẻ.

4
00:00:07,900 --> 00:00:09,190
Mà là 6 cái.

5
00:00:09,780 --> 00:00:11,010
Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?

6
00:00:11,020 --> 00:00:12,000
Đó ko phải là chuyện quan trọng.

7
00:00:12,010 --> 00:00:13,450
Nó đã là chuyện quan trọng khi em 13 tuổi.

8
00:00:13,460 --> 00:00:14,900
...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)