Spartacus: Gods of the Arena (2011) - S01E04 - Beneath the Mask - Titra shqip

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Subtitle preview
0
00:00:01,283 --> 00:00:03,083
Në episodet e kaluara...

1
00:00:03,984 --> 00:00:05,636
Qiu me këtë.

2
00:00:05,637 --> 00:00:07,212
Dhe unë do rri dhe do shoh.

3
00:00:09,648 --> 00:00:12,264
Pasi shtove virtytet e shtëpisë
së Batiatos...

4
00:00:12,265 --> 00:00:14,529
Desha të prezantohem menjëherë

5
00:00:14,530 --> 00:00:16,056
Zgjedh këtë.

6
00:00:17,659 --> 00:00:19,979
Do kërkoj që të shoh te lojrat,

7
...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)