The Avengers: Earth's Mightiest Heroes (2010) - S01E09 - Vietnamese - Subtitles

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Subtitle preview
2
00:00:04,319 --> 00:00:06,924
Trans and edit by PotterJ

5
00:00:12,036 --> 00:00:13,882
xin lỗi, các anh. Xin chào.

6
00:00:13,912 --> 00:00:16,545
các anh có thấy một gã kỳ quặc khổng lồ màu xanh không --

7
00:00:18,278 --> 00:00:20,576
chúng ta, đoán họ đã làm thế.

8
00:00:21,509 --> 00:00:23,755
đây là việc lạnh nhất mà tôi chưa từng làm.

9
00:00:23,785 --> 00:00:25,252
tôi đang lái một chiếc phản lực.

10
00:00:25,282 --> 00:00:27,521
<i> thật ra thì nó lái tự động ,</i>
<i>Wasp. Xin lỗi.</i>

11
...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)