Partially authorised subtitle
This subtitle has been automatically authorised because it passes basic correctness criteria. It has not yet been checked by actual editors so the subtitle could be inappropriate/mismatched.

The Client List (2012) - S01E02 - Turn the Page - Български субтитри

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Related subtitles
  Title Language Български субтитри Български субтитри Uploader Date
The Client List 2012Season: 1 Episode: 2 Български субтитри The Client List (2012)  Season: 1 Episode: 2   
The.Client.List.S01E02.HDTV.XviD-FQM

Български субтитри 35 1 17.04.2012
Subtitle preview
1
00:00:00,440 --> 00:00:02,452
Äîńĺăŕ â
<i>Ęëčĺíňńęč˙ ńďčńúę...</i>

2
00:00:02,496 --> 00:00:04,863
Ěŕé íĺ đŕçáčđŕř â ęŕęâŕ ęŕřŕ ńěĺ.

3
00:00:04,928 --> 00:00:07,841
×ĺęúň ěč çŕ číâŕëčäíîńň ĺäâŕ ďîęđčâŕ
ńěĺňęčňĺ íč, ęŕěî ëč âńč÷ęî ňîâŕ.

4
00:00:07,842 --> 00:00:10,657
Ňîăŕâŕ âńč÷ęî áĺřĺ íŕđĺä.
Č ůĺ áúäĺ îňíîâî. Čěŕ íŕäĺćäŕ.

5
00:00:10,682 --> 00:00:13,263
Čěŕě íŕé-őóáŕâŕňŕ đŕáîňŕ
â ńďŕ öĺíňúđ "Řóăúđëŕíä".

6
00:00:13,278 --> 00:00:16,839
Ňîçč, ęîéňî ĺ íŕ ÷ŕń îň ňóę ëč?
- Çŕńëóćŕâŕ ńč, áŕęřčřčňĺ ńŕ ńňđŕőîňíč.

7
...

Poll
  What do you dislike about the subtitle search engine:
 • Search result sorting is inappropriate,

   (8 %)
 • search field location,

   (0 %)
 • complex language filter selection,

   (17 %)
 • slow animations when opening search menu,

   (5 %)
 • slow loading of the website,

   (17 %)
 • user interface of advanced filters is hard to use (flags),

   (5 %)
 • slow loading of poster thumbnails in search menu,

   (3 %)
 • search menu user interface is hard to use,

   (2 %)
 • season/episode selection,

   (6 %)
 • I never liked changes, I will get used to,

   (1 %)
 • more changes, you never change something that is working,

   (1 %)
 • Something else, please report as comment,

   (5 %)
 • I don't dislike anything,

   (16 %)
 • new search engine is excellent!

   (15 %)