V (2009) - S02E08 -  Uneasy Lies the Head - Vietnamese - Subtitles

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Subtitle preview
1
00:00:00,086 --> 00:00:09,890
..V S02 E08 - Uneasy Lies the Head
..::Người dịch: Sniper_12192::..
..::GVN Subteam::..

2
00:01:09,903 --> 00:01:12,875
Mỗi loại D.N.A đặc biệt

3
00:01:13,734 --> 00:01:17,026
được lấy cẩn thận
từ những người được chọn trong Live-aboards.

4
00:01:17,865 --> 00:01:21,604
Các nguyên liệu di truyền tốt nhất
loài người đang dâng đến.

5
00:01:22,008 --> 00:01:24,046
Sẽ sớm là của chúng ta.

6
00:01:38,123 --> 00:01:40,639
Nhóm cuối cùng của chương trình
Live-aboards sẽ đến vào ngày mai.

7
...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (4 %)
 • No

   (79 %)
 • Only if I get some extra features.

   (17 %)