V (2009) - S01E02 - There Is No Normal Anymore - Vietnamese - Subtitles

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Related subtitles
  Title Language Vietnamese - Subtitles Vietnamese - Subtitles Uploader Date
V 2009Season: 1 Episode: 2 V (2009)  Season: 1 Episode: 2   
V.2009.S01E02.DVDRip.XviD.SAiNTS

Vietnamese 6 1 grzesiek11 28.06.2011
Subtitle preview
1
00:00:00,643 --> 00:00:05,563
Bạn đang xem series V do creativealtair
(GVN subteam) dịch.
Chúc các bạn xem phim vui vẻ!~,~

2
00:01:00,530 --> 00:01:03,570
Tôi không còn biết tin ai nữa.

3
00:01:03,570 --> 00:01:07,320
Tôi không thể quên đi hình ảnh Dale nằm đó được.

4
00:01:16,380 --> 00:01:18,570
Chúng ta làm gì đây?

5
00:01:19,620 --> 00:01:23,240
Chúng ta sẽ tuyển mộ lực lượng.

6
00:01:23,240 --> 00:01:25,090
Ta phải cẩn thận.

7
00:01:25,090 --> 00:01:27,390
Đúng, phải cẩn trọng.

...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)