Za ginipiggu 2: Chiniku no hana (1985) - Русские субтитры

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
General

ID 407446

Uploader zozee

Date 28.02.2009 @ 00:24:11

OMDb 378470

Subtitle info

Language Russian

Format MicroDVD

Num. of CDs 1

FPS N/A

Size 2.22 KiB

File count 1

Downloads 12

Related

All subtitles for this movie

All subtitles for this movie in this language

All author subtitles from this user

All subtitles from this user

By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Subtitle preview
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako°Ф napisСw.|Napisy zostaЁy specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{25}{145}SPRZEDA╞ LUB POKAZYWANIE TEGO|FILMU OSOBOM PONI╞EJ 18 ROKU ╞YCIA
{150}{245}POWINNO BYф ZABRONIONE ZE WZGLйDU
{250}{308}NA DU╞╔ ILO▄ф OKRUCIEяSTWA I BRUTALNO▄CI.
{400}{495}ZDARZYёO SIй TO W 1985,|TOKYO BYёO W PEёNI ROZKWITU.
{500}{595}TWсRCA KRESKсWEK HIDESHI HIBINO,|OTRZYMAё PRZERA╞AJ╔C╔ PRZESYёKй
{600}{712}OD NIEZNANEJ OSOBY,|NAZYWAJ╔CEJ SIEBIE ENTUZJASTYCZNYM FANEM.
{800}{895}54 ZDJйCIA ORAZ|19 - STRONICOWY LIST MсWI╔CY O
{900}{1008}DZIWNYM I PRZERA╞AJ╔CYM|PRZESTйPSTWIE WYKONYWANYM PRZEZ
{1012}{1120}OSOBй O ZDOLNO▄CIACH PARANOICZNYCH|W TAJNYM MIEJSCU. FILM UZNANO
{1125}{1220}ZA AUTENTYCZNY OBRAZ|CZёOWIEKA AMPUTUJ╔CEGO CIAёO
{1225}{1320}KOBIETY A NASTйPNIE DOKёADAJ╔CEGO|SZCZ╔TKI DO SWEJ KOLEKCJI. DLATEGO
{1325}{1420}TEGO FILMU NIE POWINNY OGL╔DAф INNE OSOBY.|HIDESHI HIBINO
{1425}{1512}ZREKONSTRUOWAё FILM|KTсRY OTRZYMAё W PRZESYёCE.
{4000}{4062}Nie!
{5825}{6012}KRсLIK DO▄WIADCZALNY 2|KWIATY CIAёA I KRWI
{11188}{11338}SpСjrz, to samo spotka ciebie.
{23825}{24000}Kobieta jest obecnie|otumaniona dziaЁaniem narkotyku.
{24025}{24170}Jak widzisz, nie odczuwa bСlu.|Ten stan jest
{24175}{24270}dla niej do°Ф przyjemny.|Jej krew zacznie wypЁywaФ
{24275}{24395}tak zmysЁowo, wrЙcz jak|potwСr po jej skСrze, jak kwiat krwi
{24400}{24575}a ciaЁo zakwitnie w czerwonym morzu|w ol°niewaj╧cym upojeniu.
{24600}{24712}W ©yciu nie ma nic piЙkniejszego.
{24750}{25000}Poka©Й ci ideaЁ piЙkno°ci.
{25025}{25238}Najpierw czerwone kwiaty krwi,|kwitn╧ce z jej nadgarstka.
{29875}{30075}NastЙpnie peЁno kwiatСw|z jej ramienia i czerwonych ust.
{34825}{35038}Teraz wielki kwiat|wyЁaniaj╧cy siЙ z jej uda
{35050}{35112}spowoduje rozkwit|wspaniaЁego zapachu.
{39650}{39770}I teraz, jej wnЙtrzno°ci zaczn╧|dziko taЯczyФ w jej ciele
{39775}{39862}powoduj╧c rozkwitanie|nowych kwiatСw.
...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)