Fa dou daai jin (2004) - Vietnamese - Subtitles

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
General

ID 408386

Uploader marinch

Date 01.03.2009 @ 17:54:03

OMDb 108743

Subtitle info

Language Vietnamese

Format SubRip

Num. of CDs 1

FPS N/A

Size 27.25 KiB

File count 1

Downloads 22

Related

All subtitles for this movie

All subtitles for this movie in this language

All author subtitles from this user

All subtitles from this user

By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Related subtitles
  Title Language Vietnamese - Subtitles Vietnamese - Subtitles Uploader Date
Fa dou daai jin 2004 Fa dou daai jin (2004)     
Chin.gei.bin.2-Fa.dou.daai.jin.2004.720p.BluRay.D...

Vietnamese 30 1 jdinic3 12.07.2009
Fa dou daai jin 2004 Fa dou daai jin (2004)    

Vietnamese 14 1 marinch 01.03.2009
Subtitle preview
1
00:02:07,952 --> 00:02:09,719
Hoa Đô Đại Chiến

2
00:02:09,719 --> 00:02:14,752
Thời cổ đại,vùng tây nam Trung nguyên.
có 1 quốc gia do đàn bà nắm quyền
gọi là Thiên Nữ Quốc.

3
00:02:14,985 --> 00:02:17,752
Đàn ông bị ngược đãi,
thậm chí bị bán làm nô lệ.

4
00:02:17,819 --> 00:02:23,285
Vì cổ bị xiềng bằng kiềng có gắn chuông
nhỏ cho nên được gọi là '' Đinh đong ''

5
00:02:38,785 --> 00:02:44,019
Bán hết lô hàng này,
ta nghĩ có thể trả hết nợ.

6
00:02:44,219 --> 00:02:48,719
Nói thật,đàn ông quá là hữu dụng.

7
...

Poll
  What do you dislike about the subtitle search engine:
 • Search result sorting is inappropriate,

   (8 %)
 • search field location,

   (0 %)
 • complex language filter selection,

   (17 %)
 • slow animations when opening search menu,

   (5 %)
 • slow loading of the website,

   (17 %)
 • user interface of advanced filters is hard to use (flags),

   (5 %)
 • slow loading of poster thumbnails in search menu,

   (3 %)
 • search menu user interface is hard to use,

   (2 %)
 • season/episode selection,

   (6 %)
 • I never liked changes, I will get used to,

   (1 %)
 • more changes, you never change something that is working,

   (1 %)
 • Something else, please report as comment,

   (5 %)
 • I don't dislike anything,

   (16 %)
 • new search engine is excellent!

   (15 %)