Partially authorised subtitle
This subtitle has been automatically authorised because it passes basic correctness criteria. It has not yet been checked by actual editors so the subtitle could be inappropriate/mismatched.

Friends with Benefits (2011) - Titra shqip

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Subtitle preview
1
00:00:14,193 --> 00:00:19,063
Mirë.
Ta shohim. Këtë, jo.

2
00:00:19,164 --> 00:00:26,538
Në asnjë mënyrë. Kjo më tmerron.
Ajo nuk më duhet. As kjo.

3
00:00:26,639 --> 00:00:29,026
Do të fillojm me këtë.
E di që është fotografi

4
00:00:29,127 --> 00:00:33,855
e mirë, por hajde djema,
kur jeni në internet ju kërkoni.

5
00:00:33,956 --> 00:00:40,522
Çfarë mendon për këtë? -Përsosur. -A nuk
duket mirë në këtë neglizhencë? -Po.

6
00:00:40,657 --> 00:00:45,562
Po tallem, nuk është kjo porno faqja,
motra medicinale me cica?

...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (4 %)
 • No

   (79 %)
 • Only if I get some extra features.

   (17 %)