Partially authorised subtitle
This subtitle has been automatically authorised because it passes basic correctness criteria. It has not yet been checked by actual editors so the subtitle could be inappropriate/mismatched.

Friends with Benefits (2011) - Titra shqip

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Subtitle preview
1
00:00:14,193 --> 00:00:19,063
Mirë.
Ta shohim. Këtë, jo.

2
00:00:19,164 --> 00:00:26,538
Në asnjë mënyrë. Kjo më tmerron.
Ajo nuk më duhet. As kjo.

3
00:00:26,639 --> 00:00:29,026
Do të fillojm me këtë.
E di që është fotografi

4
00:00:29,127 --> 00:00:33,855
e mirë, por hajde djema,
kur jeni në internet ju kërkoni.

5
00:00:33,956 --> 00:00:40,522
Çfarë mendon për këtë? -Përsosur. -A nuk
duket mirë në këtë neglizhencë? -Po.

6
00:00:40,657 --> 00:00:45,562
Po tallem, nuk është kjo porno faqja,
motra medicinale me cica?

...

Poll
  What do you dislike about the subtitle search engine:
 • Search result sorting is inappropriate,

   (8 %)
 • search field location,

   (0 %)
 • complex language filter selection,

   (17 %)
 • slow animations when opening search menu,

   (5 %)
 • slow loading of the website,

   (17 %)
 • user interface of advanced filters is hard to use (flags),

   (5 %)
 • slow loading of poster thumbnails in search menu,

   (3 %)
 • search menu user interface is hard to use,

   (2 %)
 • season/episode selection,

   (6 %)
 • I never liked changes, I will get used to,

   (1 %)
 • more changes, you never change something that is working,

   (1 %)
 • Something else, please report as comment,

   (5 %)
 • I don't dislike anything,

   (16 %)
 • new search engine is excellent!

   (15 %)