The Vampire Diaries (2009) - S03E09 -  Homecoming - Ελληνικοί υπότιτλοι

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Related subtitles
  Title Language Ελληνικοί υπότιτλοι Ελληνικοί υπότιτλοι Uploader Date
The Vampire Diaries 2009Season: 3 Episode: 9 Ελληνικοί υπότιτλοι The Vampire Diaries (2009)  Season: 3 Episode: 9  
The.Vampire.Diaries.S03E09.HDTV.XviD-2HD

Ελληνικοί υπότιτλοι 435 1 uwhesus 11.11.2011
The Vampire Diaries 2009Season: 3 Episode: 9 Ελληνικοί υπότιτλοι The Vampire Diaries (2009)  Season: 3 Episode: 9   
The.Vampire.Diaries.S03E09.720p.HDTV.x264-2HD

Ελληνικοί υπότιτλοι 349 1 uwhesus 11.11.2011
The Vampire Diaries 2009Season: 3 Episode: 9 Ελληνικοί υπότιτλοι The Vampire Diaries (2009)  Season: 3 Episode: 9   
The.Vampire.Diaries.S03E09.720p.WEB.DL.DD5.1.H.26...

Ελληνικοί υπότιτλοι 145 1 jdinic3 16.12.2011
Subtitle preview
1
00:00:01,188 --> 00:00:02,522
Óôď đńďçăďýěĺíď ĺđĺéóüäéď
"Ôhe Vampire Diaries..."

2
00:00:02,606 --> 00:00:04,023
Ôď ěüíď äőíáôüôĺńď đńÜăěá
áđü ôçí đĺßíá óďő,

3
00:00:04,108 --> 00:00:05,725
ĺßíáé ç áăÜđç óďő ăé'áőôü
ôď ęďńßôóé.

4
00:00:05,809 --> 00:00:08,811
Ç áíčńůđéÜ óďő óĺ óęďôţíĺé!

5
00:00:09,432 --> 00:00:10,716
Ęëĺßóôď!

6
00:00:10,767 --> 00:00:11,684
Ôé Ýęáíĺň;

7
00:00:11,751 --> 00:00:12,935
Ôďí Ýöôéáîá.
...

Poll
  What do you dislike about the subtitle search engine:
 • Search result sorting is inappropriate,

   (8 %)
 • search field location,

   (0 %)
 • complex language filter selection,

   (17 %)
 • slow animations when opening search menu,

   (5 %)
 • slow loading of the website,

   (17 %)
 • user interface of advanced filters is hard to use (flags),

   (5 %)
 • slow loading of poster thumbnails in search menu,

   (3 %)
 • search menu user interface is hard to use,

   (2 %)
 • season/episode selection,

   (6 %)
 • I never liked changes, I will get used to,

   (1 %)
 • more changes, you never change something that is working,

   (1 %)
 • Something else, please report as comment,

   (5 %)
 • I don't dislike anything,

   (16 %)
 • new search engine is excellent!

   (15 %)