White Chicks (2004) - Titra shqip

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
General

ID 938678

Uploader Adopr

Date 22.10.2010 @ 02:06:09

OMDb 368517

Subtitle info

Language Albanian

Format SubRip

Num. of CDs 1

FPS N/A

Size 36.31 KiB

File count 1

Downloads 505

Related

All subtitles for this movie

All subtitles for this movie in this language

All author subtitles from this user

All subtitles from this user

By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Subtitle preview
1
00:00:41,786 --> 00:00:46,860
ZOÇKAT E BARDHA

2
00:01:26,265 --> 00:01:31,953
Ku është Meni? Thuaj pak se robi
i akullores është këtu.

3
00:01:53,358 --> 00:02:00,514
Ej, duhet t'i kthehemi punës.
I keni paratë me vete?

4
00:02:14,012 --> 00:02:18,301
Thotë se s'do t'jua japë
derisa t'i tregoni me çfarë e keni

5
00:02:18,450 --> 00:02:20,042
. . .sjeIIë akuIIoren.

6
00:02:20,319 --> 00:02:24,346
Eshtë me vaniIje. Si e deshët.

7
00:02:28,627 --> 00:02:33,838
Po, po.
...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)