Poster for subtitles' movie GoldenEye (1995).

Movie information

Title GoldenEye (1995)
Type Movie

Subtitle info

ID M_AH
Created Jul 26, 2009, 10:34:29 PM
Contributor kvrle
Language Vietnamese
FPS 25 (PAL)


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

GoldenEye[1995]DVDrip[Eng]AC3[5.1]-Atlas47

Subtitles preview

Filename
GoldenEye[1995]DVDrip[Eng]AC3[5.1]-Atlas47.vn
Name
goldeneye[1995]dvdrip[eng]ac3[5_1]-atlas47_vn
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:02:58.087 00:03:0.112
 1. Tôi mong ngài thứ lỗi. Tôi đã quên gõ cửa.
2 00:03:46.182 00:03:47.615
 1. Tôi chỉ có 1 mình thôi.
3 00:03:51.334 00:03:53.268
 1. chỉ có chúng ta thôi ư?.
4 00:03:54.503 00:03:57.961
 1. - Anh đến trễ, 007.
 2. - Tôi phải dừng lại trong phòng tắm.
5 00:03:57.895 00:03:59.556
 1. Chuẩn bị sẵn sàng để cứu thế giới chưa?
6 00:03:59.559 00:04:1.720
 1. Nhường anh trước, 006.
7 00:04:5.959 00:04:9.395
 1. James, vì Tổ Quốc Anh.
8 00:04:9.319 00:04:10.752
 1. Vì nước Anh, Alec.
9 00:04:52.422 00:04:54.151
 1. Thật quá dễ.
10 00:04:54.151 00:04:56.551
 1. Phân nửa mọi chuyện là sự may mắn, James.
11 00:04:57.703 00:04:59.637
 1. Còn phân nửa còn lại?
12 00:05:0.710 00:05:1.972
 1. Vận mệnh.
13 00:05:3.655 00:05:6.681
 1. - Thiết lập thời gian: 6 phút.
 2. - Sáu phút, đã kiểm tra.
14 00:05:32.998 00:05:34.625
 1. Bắn!
15 00:05:36.679 00:05:39.204
 1. Xác định thời gian, James! Gọi lần cuối!

Statistics

Number of downloads 112
Number of units 905
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.33
Number of characters 35K
Number of characters per line 29.48

No comments