عنوان فریم بر ثانیه # CDs زبان Contributor رتبه آپلود شده
   Poster for subtitles' movie MacGyver (2016) S02E10.   
MacGyver (2016) S02E10
MacGyver.2016.S02E10.HDTV.x264-LOL
23.976 1 sl jdinic3 3 0
17:17:11
   Poster for subtitles' movie All American (2018) S01E09.   
All American (2018) S01E09
All.American.S01E09.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 en jdinic3 9 0
13:05:14
   Poster for subtitles' movie All American (2018) S01E09.   
All American (2018) S01E09
All.American.S01E09.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 sl jdinic3 2 0
13:03:55
   Poster for subtitles' movie MacGyver (2016) S02E09.   
MacGyver (2016) S02E09
MacGyver.2016.S02E09.HDTV.x264-LOL
23.976 1 sl jdinic3 10 0
12:38:54
   Poster for subtitles' movie MacGyver (2016) S02E08.   
MacGyver (2016) S02E08
MacGyver.2016.S02E08.HDTV.x264-LOL
23.976 1 sl jdinic3 9 0
2019/2/21
   Poster for subtitles' movie Criminal Minds (2005) S14E03.   
Criminal Minds (2005) S14E03
Criminal.Minds.S14E03.WEBRip.x264-ION10
24 1 en jdinic3 8 0
2019/2/21
   Poster for subtitles' movie Criminal Minds (2005) S14E03.   
Criminal Minds (2005) S14E03
Criminal.Minds.S14E03.WEBRip.x264-ION10
24 1 sl jdinic3 11 0
2019/2/21
   Poster for subtitles' movie The Passage (2019) S01E04.   
The Passage (2019) S01E04
The.Passage.S01E04.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 sl jdinic3 44 0
2019/2/20
   Poster for subtitles' movie The Passage (2019) S01E03.   
The Passage (2019) S01E03
The.Passage.S01E03.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 en jdinic3 20 0
2019/2/20
   Poster for subtitles' movie The Passage (2019) S01E03.   
The Passage (2019) S01E03
The.Passage.S01E03.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 sl jdinic3 39 1
2019/2/20
   Poster for subtitles' movie Deadly Class (2018) S01E01.   
Deadly Class (2018) S01E01
Deadly.Class.S01E01.PROPER.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 en jdinic3 41 0
2019/2/20
   Poster for subtitles' movie Deadly Class (2018) S01E01.   
Deadly Class (2018) S01E01
Deadly.Class.S01E01.PROPER.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 sl jdinic3 22 0
2019/2/20
   Poster for subtitles' movie Legacies (2018) S01E07.   
Legacies (2018) S01E07
Legacies.S01E07.1080p.WEB.h264-TBS
23.976 1 it jdinic3 6 0
2019/2/20
   Poster for subtitles' movie Legacies (2018) S01E07.   
Legacies (2018) S01E07
Legacies.S01E07.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 sl jdinic3 16 0
2019/2/20
   Poster for subtitles' movie The Walking Dead (2010) S09E10.   
The Walking Dead (2010) S09E10
The.Walking.Dead.S09E10.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 en jdinic3 258 0
2019/2/19
   Poster for subtitles' movie The Walking Dead (2010) S09E10.   
The Walking Dead (2010) S09E10
The.Walking.Dead.S09E10.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 en jdinic3 440 0
2019/2/19
   Poster for subtitles' movie The Walking Dead (2010) S09E10.   
The Walking Dead (2010) S09E10
The.Walking.Dead.S09E10.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 sl jdinic3 104 0
2019/2/19
   Poster for subtitles' movie MacGyver (2016) S02E07.   
MacGyver (2016) S02E07
MacGyver 2016 S02E07 HDTV x264-LOL
23.976 1 sl jdinic3 7 0
2019/2/19
   Poster for subtitles' movie Take Two (2018) S01E13.   
Take Two (2018) S01E13
Take.Two.S01E13.HDTV.x264-KILLERS
23.976 1 it jdinic3 4 0
2019/2/19
   Poster for subtitles' movie Take Two (2018) S01E13.   
Take Two (2018) S01E13
Take.Two.S01E13.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 en jdinic3 9 0
2019/2/19
   Poster for subtitles' movie Take Two (2018) S01E13.   
Take Two (2018) S01E13
Take.Two.S01E13.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 en jdinic3 10 0
2019/2/19
   Poster for subtitles' movie Take Two (2018) S01E13.   
Take Two (2018) S01E13
Take.Two.S01E13.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 sl jdinic3 15 0
2019/2/19
   Poster for subtitles' movie Crashing (2017) S03E05.   
Crashing (2017) S03E05
Crashing.US.S03E05.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 en jdinic3 261 0
2019/2/19
   Poster for subtitles' movie Crashing (2017) S03E05.   
Crashing (2017) S03E05
Crashing.US.S03E05.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 sl jdinic3 5 0
2019/2/19
   Poster for subtitles' movie Black Monday (2019) S01E04.   
Black Monday (2019) S01E04
Black.Monday.S01E04.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 en jdinic3 473 0
2019/2/19
   Poster for subtitles' movie Black Monday (2019) S01E04.   
Black Monday (2019) S01E04
Black.Monday.S01E04.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 sl jdinic3 11 0
2019/2/19
   Poster for subtitles' movie True Detective (2014) S03E07.   
True Detective (2014) S03E07
True.Detective.S03E07.HDTV.x264-TURBO
23.976 1 en jdinic3 270 0
2019/2/19
   Poster for subtitles' movie True Detective (2014) S03E07.   
True Detective (2014) S03E07
True.Detective.S03E07.HDTV.x264-TURBO
23.976 1 en jdinic3 612 0
2019/2/19
   Poster for subtitles' movie True Detective (2014) S03E07.   
True Detective (2014) S03E07
True.Detective.S03E07.HDTV.x264-TURBO
23.976 1 sl jdinic3 87 0
2019/2/19
   Poster for subtitles' movie True Detective (2014) S03E06.   
True Detective (2014) S03E06
True.Detective.S03E06.HDTV.x264-TURBO
23.976 1 it jdinic3 21 0
2019/2/19
   Poster for subtitles' movie The Walking Dead (2010) S09E10.   
The Walking Dead (2010) S09E10
The.Walking.Dead.S09E10.1080p.WEB.h264-TBS
23.976 1 it jdinic3 113 0
2019/2/19
   Poster for subtitles' movie The Walking Dead (2010) S09E10.   
The Walking Dead (2010) S09E10
The.Walking.Dead.S09E10.HDTV.x264-SVA
23.976 1 sl jdinic3 192 0
2019/2/19
   Poster for subtitles' movie True Detective (2014) S03E07.   
True Detective (2014) S03E07
True.Detective.S03E07.The.Final.Country.720p.AMZN.WEBRip.DDP...
23.976 1 sl jdinic3 285 0
2019/2/18
   Poster for subtitles' movie The Walking Dead (2010) S09E10.   
The Walking Dead (2010) S09E10
The.Walking.Dead.S09E10.1080p.WEB.h264-TBS
23.976 1 en jdinic3 949 0
2019/2/18
   Poster for subtitles' movie The Walking Dead (2010) S09E10.   
The Walking Dead (2010) S09E10
The.Walking.Dead.S09E10.1080p.WEB.h264-TBS
23.976 1 en jdinic3 2768 0
2019/2/18
   Poster for subtitles' movie Berlin Station (2016) S03E09.   
Berlin Station (2016) S03E09
Berlin.Station.S03E09.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 de jdinic3 26 0
2019/2/18
   Poster for subtitles' movie Berlin Station (2016) S03E09.   
Berlin Station (2016) S03E09
Berlin.Station.S03E09.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 sl jdinic3 23 0
2019/2/18
   Poster for subtitles' movie The Walking Dead (2010) S09E10.   
The Walking Dead (2010) S09E10
The.Walking.Dead.S09E10.HDTV.x264-SVA
23.976 1 en jdinic3 1909 0
2019/2/18
   Poster for subtitles' movie True Detective (2014) S03E07.   
True Detective (2014) S03E07
True.Detective.S03E07.The.Final.Country.720p.AMZN.WEBRip.DDP...
23.976 1 en jdinic3 664 0
2019/2/18
   Poster for subtitles' movie True Detective (2014) S03E07.   
True Detective (2014) S03E07
True.Detective.S03E07.The.Final.Country.720p.AMZN.WEBRip.DDP...
23.976 1 en jdinic3 1648 0
2019/2/18
   Poster for subtitles' movie True Detective (2014) S03E07.   
True Detective (2014) S03E07
True.Detective.S03E07.720p.WEB.H264-METCON
23.976 1 en jdinic3 391 0
2019/2/18
   Poster for subtitles' movie True Detective (2014) S03E07.   
True Detective (2014) S03E07
True.Detective.S03E07.720p.WEB.H264-METCON
23.976 1 en jdinic3 849 0
2019/2/18
   Poster for subtitles' movie True Detective (2014) S03E06.   
True Detective (2014) S03E06
True.Detective.S03E06.HDTV.x264-TURBO
23.976 1 en jdinic3 161 0
2019/2/17
   Poster for subtitles' movie True Detective (2014) S03E06.   
True Detective (2014) S03E06
True.Detective.S03E06.HDTV.x264-TURBO
23.976 1 en jdinic3 517 0
2019/2/17
   Poster for subtitles' movie True Detective (2014) S03E06.   
True Detective (2014) S03E06
True.Detective.S03E06.HDTV.x264-TURBO
23.976 1 sl jdinic3 52 0
2019/2/17
   Poster for subtitles' movie Tell Me a Story (2018) S01E07.   
Tell Me a Story (2018) S01E07
Tell.Me.A.Story.US.S01E07.WEBRip.x264-ION10
24 1 sl jdinic3 18 0
2019/2/16
   Poster for subtitles' movie High Maintenance (2012) S03E01.   
High Maintenance (2012) S03E01
High.Maintenance.S03E01.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 en jdinic3 30 0
2019/2/16
   Poster for subtitles' movie High Maintenance (2012) S03E01.   
High Maintenance (2012) S03E01
High.Maintenance.S03E01.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 sl jdinic3 4 0
2019/2/16
   Poster for subtitles' movie Endeavour (2012) S05E06.   
Endeavour (2012) S05E06
Endeavour.S05E06.PROPER.HDTV.x264-MTB
25 (PAL) 1 it jdinic3 1 0
2019/2/16
   Poster for subtitles' movie Endeavour (2012) S05E06.   
Endeavour (2012) S05E06
Endeavour.S05E06.PROPER.HDTV.x264-MTB
25 (PAL) 1 sl jdinic3 8 0
2019/2/16