عنوان فریم بر ثانیه # CDs زبان Contributor رتبه آپلود شده
   Poster for subtitles' movie The Walking Dead (2010) S09E07.   
The Walking Dead (2010) S09E07
The.Walking.Dead.S09E07.HDTV.x264-SVA
23.976 1 sl jdinic3 50 0
2018/11/19
   Poster for subtitles' movie The Walking Dead (2010) S09E07.   
The Walking Dead (2010) S09E07
The.Walking.Dead.S09E07.HDTV.x264-SVA
23.976 1 it jdinic3 95 0
2018/11/19
   Poster for subtitles' movie Man of La Mancha (1972).   
Man of La Mancha (1972)
Man.of.La.Mancha.1972.BRRip.XviD.MP3-RARBG
23.976 1 sl jdinic3 4 0
2018/11/18
   Poster for subtitles' movie A Very English Scandal (2018) E03.   
A Very English Scandal (2018) E03
A.Very.English.Scandal.Part3.HDTV.x264-MTB
25 (PAL) 1 en jdinic3 30 0
2018/11/18
   Poster for subtitles' movie A Very English Scandal (2018) E03.   
A Very English Scandal (2018) E03
A.Very.English.Scandal.Part3.HDTV.x264-MTB
25 (PAL) 1 en jdinic3 17 0
2018/11/18
   Poster for subtitles' movie A Very English Scandal (2018) E03.   
A Very English Scandal (2018) E03
A.Very.English.Scandal.Part3.HDTV.x264-MTB
25 (PAL) 1 it jdinic3 0 0
2018/11/18
   Poster for subtitles' movie A Very English Scandal (2018) E03.   
A Very English Scandal (2018) E03
A.Very.English.Scandal.Part3.HDTV.x264-MTB
25 (PAL) 1 sl jdinic3 9 0
2018/11/18
   Poster for subtitles' movie Room 104 (2017) S02E01.   
Room 104 (2017) S02E01
Room.104.S02E01.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 en jdinic3 124 0
2018/11/17
   Poster for subtitles' movie Room 104 (2017) S02E01.   
Room 104 (2017) S02E01
Room.104.S02E01.HDTV.x264-aAF
23.976 1 it jdinic3 38 0
2018/11/17
   Poster for subtitles' movie Room 104 (2017) S02E01.   
Room 104 (2017) S02E01
Room.104.S02E01.HDTV.x264-aAF
23.976 1 sl jdinic3 11 0
2018/11/17
   Poster for subtitles' movie Younger (2015) S05E02.   
Younger (2015) S05E02
Younger.S05E02.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 en jdinic3 11 0
2018/11/17
   Poster for subtitles' movie Younger (2015) S05E02.   
Younger (2015) S05E02
Younger.S05E02.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 en jdinic3 5 0
2018/11/17
   Poster for subtitles' movie Younger (2015) S05E02.   
Younger (2015) S05E02
Younger.S05E02.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 it jdinic3 0 0
2018/11/17
   Poster for subtitles' movie Younger (2015) S05E02.   
Younger (2015) S05E02
Younger.S05E02.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 sl jdinic3 3 0
2018/11/17
   Poster for subtitles' movie Younger (2015) S05E01.   
Younger (2015) S05E01
Younger.S05E01.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 en jdinic3 6 0
2018/11/17
   Poster for subtitles' movie Younger (2015) S05E01.   
Younger (2015) S05E01
Younger.S05E01.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 en jdinic3 3 0
2018/11/17
   Poster for subtitles' movie Younger (2015) S05E01.   
Younger (2015) S05E01
Younger.S05E01.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 sl jdinic3 3 0
2018/11/17
   Poster for subtitles' movie Scorpion (2014) S01E07.   
Scorpion (2014) S01E07
Scorpion.S01E07.HDTV.x264-LOL
23.976 1 sl jdinic3 8 0
2018/11/17
   Poster for subtitles' movie The Gifted (2017) S02E04.   
The Gifted (2017) S02E04
The.Gifted.S02E04.720p.HDTV.x264-CRAVERS
23.976 1 it jdinic3 3 0
2018/11/16
   Poster for subtitles' movie The Gifted (2017) S02E04.   
The Gifted (2017) S02E04
The.Gifted.S02E04.WEB-DL.x264-ION10
23.976 1 en jdinic3 88 0
2018/11/16
   Poster for subtitles' movie The Gifted (2017) S02E04.   
The Gifted (2017) S02E04
The.Gifted.S02E04.WEB-DL.x264-ION10
23.976 1 sl jdinic3 35 1
2018/11/16
   Poster for subtitles' movie Better Call Saul (2015) S04E08.   
Better Call Saul (2015) S04E08
Better.Call.Saul.S04E08.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 en jdinic3 131 0
2018/11/16
   Poster for subtitles' movie Better Call Saul (2015) S04E08.   
Better Call Saul (2015) S04E08
Better.Call.Saul.S04E08.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 it jdinic3 14 0
2018/11/16
   Poster for subtitles' movie Better Call Saul (2015) S04E08.   
Better Call Saul (2015) S04E08
Better.Call.Saul.S04E08.HDTV.x264-SVA
23.976 1 it jdinic3 3 0
2018/11/16
   Poster for subtitles' movie Better Call Saul (2015) S04E08.   
Better Call Saul (2015) S04E08
Better.Call.Saul.S04E08.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 sl jdinic3 30 0
2018/11/16
   Poster for subtitles' movie Scorpion (2014) S01E06.   
Scorpion (2014) S01E06
Scorpion.S01E06.HDTV.x264-LOL
23.976 1 sl jdinic3 8 0
2018/11/16
   Poster for subtitles' movie For the People (2018) S01E07.   
For the People (2018) S01E07
For.the.People.S01E07.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 en jdinic3 15 0
2018/11/16
   Poster for subtitles' movie For the People (2018) S01E07.   
For the People (2018) S01E07
For.the.People.S01E07.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 sl jdinic3 14 0
2018/11/16
   Poster for subtitles' movie Empire (2015) S05E01.   
Empire (2015) S05E01
Empire.S05E01.PROPER.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 en jdinic3 18 0
2018/11/16
   Poster for subtitles' movie Empire (2015) S05E01.   
Empire (2015) S05E01
Empire.S05E01.PROPER.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 sl jdinic3 15 0
2018/11/16
   Poster for subtitles' movie Instinct (2018) S01E10.   
Instinct (2018) S01E10
Instinct.S01E10.HDTV.x264-LOL
23.976 1 it jdinic3 2 0
2018/11/16
   Poster for subtitles' movie Instinct (2018) S01E10.   
Instinct (2018) S01E10
Instinct.S01E10.HDTV.x264-LOL
23.976 1 sl jdinic3 20 0
2018/11/16
   Poster for subtitles' movie Famous in Love (2017) S02E09.   
Famous in Love (2017) S02E09
Famous.in.Love.S02E09.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 en jdinic3 8 0
2018/11/15
   Poster for subtitles' movie Famous in Love (2017) S02E09.   
Famous in Love (2017) S02E09
Famous.in.Love.S02E09.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 en jdinic3 6 0
2018/11/15
   Poster for subtitles' movie Famous in Love (2017) S02E09.   
Famous in Love (2017) S02E09
Famous.in.Love.S02E09.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 sl jdinic3 11 0
2018/11/15
   Poster for subtitles' movie Scorpion (2014) S01E05.   
Scorpion (2014) S01E05
Scorpion.S01E05.HDTV.x264-LOL
23.976 1 sl jdinic3 11 0
2018/11/14
   Poster for subtitles' movie The Bold Type (2017) S02E05.   
The Bold Type (2017) S02E05
The.Bold.Type.S02E05.WEB.x264-TBS
23.976 1 en jdinic3 7 0
2018/11/14
   Poster for subtitles' movie The Bold Type (2017) S02E05.   
The Bold Type (2017) S02E05
The.Bold.Type.S02E05.WEB.x264-TBS
23.976 1 en jdinic3 1119 0
2018/11/14
   Poster for subtitles' movie The Bold Type (2017) S02E05.   
The Bold Type (2017) S02E05
The.Bold.Type.S02E05.WEB.x264-TBS
23.976 1 it jdinic3 155 0
2018/11/14
   Poster for subtitles' movie The Bold Type (2017) S02E05.   
The Bold Type (2017) S02E05
The.Bold.Type.S02E05.WEB.x264-TBS
23.976 1 sl jdinic3 8 0
2018/11/14
   Poster for subtitles' movie Hackerville (2018) S01E02.   
Hackerville (2018) S01E02
Hackerville - Temporada 1 [HDTV][Cap.102]
25 (PAL) 1 sl jdinic3 7 0
2018/11/14
   Poster for subtitles' movie 9-1-1 (2018) S02E02.   
9-1-1 (2018) S02E02
9-1-1.S02E02.HDTV.x264-LucidTV
23.976 1 it jdinic3 158 0
2018/11/14
   Poster for subtitles' movie 9-1-1 (2018) S02E02.   
9-1-1 (2018) S02E02
9-1-1.S02E02.HDTV.x264-LucidTV
23.976 1 sl jdinic3 139 0
2018/11/14
   Poster for subtitles' movie A Discovery of Witches (2018) S01E04.   
A Discovery of Witches (2018) S01E04
A.Discovery.Of.Witches.S01E04.720p.HDTV.x264-MTB
25 (PAL) 1 sl jdinic3 42 0
2018/11/14
   Poster for subtitles' movie Scorpion (2014) S01E04.   
Scorpion (2014) S01E04
Scorpion.S01E04.HDTV.x264-LOL
23.976 1 sl jdinic3 11 0
2018/11/14
   Poster for subtitles' movie Take Two (2018) S01E02.   
Take Two (2018) S01E02
Take.Two.S01E02.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 en jdinic3 11 0
2018/11/13
   Poster for subtitles' movie Take Two (2018) S01E02.   
Take Two (2018) S01E02
Take.Two.S01E02.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 en jdinic3 11 0
2018/11/13
   Poster for subtitles' movie Take Two (2018) S01E02.   
Take Two (2018) S01E02
Take.Two.S01E02.WEBRip.x264-ION10
23.976 1 sl jdinic3 20 0
2018/11/13
   Poster for subtitles' movie Camping (2018) S01E05.   
Camping (2018) S01E05
Camping.US.S01E05.WEBRip.x264-eSc
23.976 1 en jdinic3 29 0
2018/11/13
   Poster for subtitles' movie Camping (2018) S01E05.   
Camping (2018) S01E05
Camping.US.S01E05.WEBRip.x264-eSc
23.976 1 en jdinic3 249 0
2018/11/13