Poster for 300 (2006).

اطلاعات فیلم

عنوان 300 (2006)
نوع فیلم

اطلاعات زیرنویس

ID awEG
ایجاد شده 11 فوریهٔ 2009،‏ 14:38:14
Contributor mkrinjar
زبان Farsi
فریم بر ثانیه موجود نیست


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Subtitles preview

نام فایل
1
نام
1
Content preview
# شروع پایان Metadata Lines
1 00:00:0.000 00:00:20.000
 1. بر خلاف عقيده‌ي رايج، اينجانب بر اين اعتقادم که تماشاي دقيق و با کند‌و‌کاوِ اين فيلم و امثال آن براي مخاطبِ آگاه، لازم و ضروري است. نکته‌اي که بايد به آن توجه کرد اين است که ندانستن و چشم بستن، راه درستي براي مبارزه با سلاحِ از رو بسته‌ي جهانِ رسانه‌ايِ غرب نيست. آگاهي، زماني که به کار بسته شود، خود سلاحي خواهد بود در برابر تهاجمي که قصدِ آن سوزاندنِ ريشه و اصل و گاهي تاريخِ حقيقيِ ملت‌هاست
2 00:00:20.100 00:00:35.000
 1. جهان خود به خوبي مي‌داند که آريا و ايران نه فقط يک قوم و سرزمينِ ساده‌ي کهن، که بستري باستاني براي شکوهِ فرهنگ و تمدني عميق و تاثير گذار بوده و هست. تجليِ فرهنگي يکتا پرست، آگاه، پرشکوه و آزاد که اعصاري متمادي، فخرِ آن زبان‌زد مردم دنيا بوده
3 00:00:35.100 00:00:50.000
 1. تلاش شده است که ترجمه‌ي حاضر، ترجمه‌اي کاملا بي طرف و بدون غرض ورزي، بدون در نظر گرفتن تعصب و غرورِ ايرانيِ مترجم و در حد توان ترجمه‌اي بدون کم و کاست و حتي اضافه گويي باشد؛ تا علاوه بر رعايت امانت و احترام به شعورِ مخاطبِ آگاه، نشان دهنده‌ي نوعِ خوانش و حتي نوع نگاهِ غلط و غرض ورزِ دنياي رسانه‌ايِ غرب باشد
4 00:00:50.100 00:01:16.000
 1. لازم به ذکر است تمام تلاشِ مترجم بر اين بوده که کوچک‌ترين دست کاري در اداي الفاظ، مکالمات و حتي شکل و نوع روايت داستان نشود. اما توجه به اين نکته لازم است که به واسطه‌ي تجربه‌ي اندک و علم مختصرِ مترجم در مقايسه با صاحبان فن، کم و کاستي و اشتباهات در ترجمه گريز ناپذير يوده است. بنابراين قبلا از کاستي‌ها و اشتباهاتِ احتمالي عذرخواهي نموده و اميدوارم عنايتِ آگاهان و خبرگانِ فن، اينجانب را براي اصلاح و ويرايشِ دقيق‌تر و شايسته‌تر متنِ حاضر ياري نمايد ... با تشکر ـ مترجم
5 00:01:18.000 00:01:20.413
 1. ،زماني که کودک متولد شد
6 00:01:21.412 00:01:24.923
 1. همچون ساير اسپارتي‌ها
 2. .به دقت معاينه شد
7 00:01:25.547 00:01:30.152
 1. ،تا اگر بيش از حد کوچک و ريزه اندام
 2. ،بيمار و رنجور يا ناقص باشد
8 00:01:30.152 00:01:32.961
 1. .به حال خود رها شود تا هلاک شود
9 00:01:39.837 00:01:45.348
 1. ،از زماني که توانست روي پاهاي خود بايستاد
 2. .در آتش مبارزه آبديده شد
10 00:02:7.521 00:02:11.323
 1. ،آموزش ديد که هيچ‌گاه عقب ننشيند
 2. .و هيچ‌گاه تسليم نشود
11 00:02:11.323 00:02:16.597
 1. آموزش ديد که مرگ در ميدان جنگ
 2. ،براي خدمت به اسپارت
12 00:02:16.597 00:02:20.239
 1. والاترين افتخاري‌ست که مي‌تواند
 2. .در زندگي خود بدست آورد
13 00:02:34.982 00:02:39.735
 1. ،در هفت سالگي، به رسم اسپارتي‌ها
14 00:02:39.735 00:02:44.979
 1. کودک را از مادر خود جدا کردند
 2. .و به دنياي سختي‌ها فرستادند
15 00:02:45.658 00:02:50.955
 1. حدود 300 سال، جامعه‌ي اسپارتيِ
 2. ،جنگاوري بوجود آمد
نام فایل
2
نام
2
Content preview
# شروع پایان Metadata Lines
1 00:00:2.442 00:00:4.217
 1. .تو نيز
2 00:00:4.217 00:00:6.786
 1. شايد مجروح شده‌اي که نتوانستي
 2. .از حال من آگاه باشي
3 00:00:8.024 00:00:12.169
 1. شايد از تو دور بودم، آنقدر که
 2. .نتوانستي مرا ببيني
4 00:00:13.541 00:00:16.191
 1. و يا شايد کفل خود را پيشکش
 2. .هنرپيشگان مي‌کردي
5 00:00:17.710 00:00:19.122
 1. ...حسادت
6 00:00:19.505 00:00:21.088
 1. .شايسته نيست دوست من
7 00:00:24.743 00:00:26.210
 1. .مردان! بجنبيد
8 00:00:28.919 00:00:31.612
 1. .آن پارسي‌ها را بالا‌تر بر‌هم انباشته کنيد
9 00:00:34.539 00:00:36.829
 1. .وگرنه آنچه در سر دارم عملي نخواهد شد
10 00:00:37.971 00:00:40.596
 1. .گرفتار شبي دهشتناک هستيم
11 00:01:4.831 00:01:9.656
 1. ايشان 500 سال اراده‌ي تاريک
 2. .پادشاهانِ پارسي را خدمت کرده بودند
12 00:01:10.198 00:01:12.578
 1. .چشماني به سياهيِ آسمان شب
13 00:01:12.578 00:01:15.196
 1. دندان‌هايشان همچون درنده خويان
 2. .تنها از دندانِ نيش
14 00:01:16.805 00:01:18.517
 1. .بي هيچ رحمي
15 00:01:26.340 00:01:28.702
 1. .محافضان شخصيِ شاه خشايارشا

آمار

Number of downloads 128
Number of units 936
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.37
Number of characters 34K
Number of characters per line 26.53

دیدگاه ندارد