Announcement

Vote for which improvement to work on first!

Več: forum.

Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for subtitles' movie Adolf Hitler: The Greatest Story Never Told (2013).


اطلاعات زیرنویس

ID DFFB
ایجاد شده 14 اوت 2016،‏ 0:48:51
Contributor بی نام
زبان Farsi
فریم بر ثانیه موجود نیست


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Adolf Hitler:The Greatest Story Never Told DVD

Subtitles preview

نام فایل
TGSNTtvPart22
نام
tgsnttvpart22
Content preview
# شروع پایان Metadata Lines
1 00:00:0.000 00:00:9.000
 1. <font face="Microsoft Sans Serif" color="#ff0000">قسمت 22،اقیانوس مرگ
 2. آدولف هیتلر-بزرگترین داستانی که هرگزگفته نشده است!</font>
 3. <font color="#ffff00"><b>(مترجم:محمدحاجی میرزامحمد)</b></font>
2 00:00:9.081 00:00:10.714
 1. نه اوت 1945،ناکازاکی،ژاپن
3 00:00:18.050 00:00:18.730
 1. ده روز قبل
4 00:00:29.201 00:00:29.950
 1. اقیانوس مرگ
5 00:00:41.159 00:00:44.425
 1. بعد از تحویل دادن اولین بمب برای پرتاب روی هیروشیما،یو اس اس ایندیاناپولیس مورد اصابت دو اژدرشلیک شده از یک زیردریایی ژاپنی قرار میگیرد.
6 00:00:46.750 00:00:52.804
 1. کشتی با 1197خدمه در تنها12 دقیقه غرق میشود.تخمین زده میشود 300ملوان در ابتدا ازبین رفتند.
7 00:01:1.675 00:01:3.444
 1. آنها افراد خوش شانسی بودند
8 00:01:17.589 00:01:18.489
 1. روز اول
9 00:01:51.982 00:01:52.482
 1. روز دوم
10 00:02:22.410 00:02:23.110
 1. روز سوم
11 00:02:29.454 00:02:37.454
 1. ملوانان وحشتزده دچار سرما،گرسنگی و تشنگی هستند.بسیاری ازآنها قادر نیستند تا از نوشیدن آب دریا خودداری کنند،که نه تنها باعث استفراغ و توهمشان میشود بلکه نهایتادر کمتر از 6 ساعت مرگبار خواهد بود.
12 00:02:46.932 00:02:52.081
 1. یواس اس ایندیاناپولیس حالا دیرکرده ومقامات ایالات متحده هنوز از مخمصه خدمه بی اطلاع هستند.این تراژدی بزرگترین فاجعه دریایی در تاریخ نیروی دریایی ایالات متحده خواهد بود.
13 00:03:4.391 00:03:5.335
 1. روزچهارم
14 00:03:12.464 00:03:15.933
 1. از تقریبا 900نفربازمانده حمله اولیه اژدر،تنها 317 نفراز آبهای مملو از کوسه نجات داده میشوند.
15 00:03:19.264 00:03:27.264
 1. کاپیتان چارلز ب.مکوی از فاجعه نجات پیدا کردولی بعدا دادگاه نظامی شد و برای بخطر انداختن کشتی ،در یک سرپوش حکومتی در نوامبر1945 گناهکار شناخته شد.

آمار

Number of downloads 0
Number of units 81
Number of lines 96
Number of lines per unit 1.19
Number of characters 4K
Number of characters per line 49.56

دیدگاه ندارد