Announcement

Vote for which improvement to work on first!

Več: forum.

Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for subtitles' movie Adolf Hitler: The Greatest Story Never Told (2013).


اطلاعات زیرنویس

ID E1FB
ایجاد شده 14 اوت 2016،‏ 1:22:28
Contributor بی نام
زبان Farsi
فریم بر ثانیه موجود نیست


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Adolf Hitler:The Greatest Story Never Told DVD

Subtitles preview

نام فایل
TGSNTtvPart27
نام
tgsnttvpart27
Content preview
# شروع پایان Metadata Lines
1 00:00:0.000 00:00:8.700
 1. <font face="Microsoft Sans Serif" color="#ff0000">قسمت 27،بابل پیش از هیتلر
 2. آدولف هیتلر-بزرگترین داستانی که هرگزگفته نشده است!</font>
 3. <font color="#ffff00"><b>(مترجم:محمدحاجی میرزامحمد)</b></font>
2 00:00:9.402 00:00:23.351
 1. و زنی در لباس بنفش وسرخ ایستاده بود،و با طلا وجواهرات ومرواریدها زینت داده شده بود،یک جام طلایی در دستش مملو از نجاسات وپلیدی از زناکاریش
 2. وبروی پیشانیش اسمی نوشته شده بود راز،بابل بزرگ،مادر فواحش ونجاسات زمین،کتاب مکاشفات ،فصل 17
3 00:00:32.398 00:00:38.044
 1. طی دهه 1920،برلین بعنوان چاه مستراح اروپا شناخته میشد،شهری که هر عمل فاسد جنسی میتوانست قیمتی داشته باشد.
4 00:00:38.694 00:00:46.851
 1. با وجود مواد مخدر،فاحشه گری،سکس با کودکان،و همجنسبازی وحتی سکس با حیوانات که شایع بود،آن مکان خطرناک ونامناسبی برای هر خانواده محترم آلمانی برای اقامت بود.
5 00:00:47.298 00:00:52.703
 1. برخلاف انتظارات،در 1933مردی "فاحشه بابل "را از برلین میراند واز کشوراخراج میکرد واخلاقیات خانواده را بار دیگر بازمیگرداند.
6 00:01:0.611 00:01:1.767
 1. بابل قبل از هیتلر
7 00:01:10.016 00:01:14.916
 1. بعداز ترک مخاصمه،
 2. سلاحها در سراسر اروپا خاموش شد
8 00:01:14.916 00:01:18.715
 1. اما نه دربرلین،درآنجا آلمانیها با آلمانیها میجنگیدند
9 00:01:18.715 00:01:22.915
 1. اخبار تلفات بدست میهن مثل یک شوکی برای برلینیها رسیده بود
10 00:01:22.915 00:01:25.514
 1. و حالا نظم قدیمی رفته بود
11 00:01:25.514 00:01:28.814
 1. بجایش آشوب وهرج ومرج آمد
12 00:01:29.914 00:01:36.313
 1. خیابانهایی که زمانی یک شهر محافظه کار آرام بود،به مناطق آتش به اختیار تبدیل شد
13 00:01:36.313 00:01:41.713
 1. ملیگرایان راست افراطی درآن با کمونیستهای چپ افراطی میجنگیدند
14 00:01:41.713 00:01:48.712
 1. وازاین نبردیک حکومت دموکراتیک بیرون آمد،جمهوری وایمار
15 00:01:51.912 00:02:0.311
 1. درقرن بیستم پس از جنگ اول جهانی
 2. کلانشهربزرگ گناه جهان،برلین بود

آمار

Number of downloads 1
Number of units 167
Number of lines 189
Number of lines per unit 1.13
Number of characters 9K
Number of characters per line 52.76

دیدگاه ندارد