Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for Ancient Aliens (2009) S11E14.

Episode information

عنوان Ancient Aliens (2009)
نوع سریال
فصل 11
قسمت 14
Episode type Ordinary
Episode title موجود نیست

اطلاعات زیرنویس

ID 4YBE
ایجاد شده 28 ژوئن 2017،‏ 19:14:04
Contributor بی نام
زبان Farsi
فریم بر ثانیه موجود نیست


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Ancient Aliens - S11 E14 - The Returned - HDTV 720p

Subtitles preview

نام فایل
Ancient Aliens - S11 E14 - The Returned
نام
ancient aliens - s11 e14 - the returned
Content preview
# شروع پایان Metadata Lines
1 00:00:1.435 00:00:3.402
 1. مانند قرار داشتن در یک کابوس بود
2 00:00:3.504 00:00:6.472
 1. ناگهان متوجه شدم که این رؤیا نیست
3 00:00:8.442 00:00:10.442
 1. یک جورایی مانند
4 00:00:10.544 00:00:12.211
 1. نفوذ به داخل یک جامعه بود
5 00:00:13.514 00:00:15.614
 1. من فکر می‌کنم که تمام این داستان‌های ربایش
6 00:00:15.716 00:00:18.350
 1. قسمتی از یک برنامه‌ی بزرگتری است
7 00:00:18.452 00:00:22.321
 1. حتماً دلیلی وجود دارد
 2. که چرا این افراد را برگردانده‌اند
8 00:00:22.423 00:00:24.456
 1. افرادی وجود دارند که امشب
 2. در حال رفتن به تختخواب هستند
9 00:00:24.558 00:00:26.392
 1. بدون این که متوجه باشند
10 00:00:26.494 00:00:30.129
 1. در حال انجام کاری هستند
 2. که برای آن برنامه‌ریزی شده‌اند
11 00:00:30.231 00:00:31.497
 1. این موضوع تا حدی ترسناک است
12 00:00:31.599 00:00:34.900
 1. از زمان ظهور تمدن‌ها
13 00:00:35.002 00:00:38.904
 1. نوع بشر خاستگاه خود را به خدایان
14 00:00:39.006 00:00:42.107
 1. و دیگر بازدیدکنندگان از ستاره‌ها نسبت می‌دادند
15 00:00:42.209 00:00:44.376
 1. اما اگر این موضوع حقیقت داشته باشد چه؟

آمار

Number of downloads 0
Number of units 832
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.21
Number of characters 29K
Number of characters per line 29.32

دیدگاه ندارد