Poster for Devil (2010).

اطلاعات فیلم

عنوان Devil (2010)
نوع فیلم

اطلاعات زیرنویس

ID 4t4P
ایجاد شده 6 ژانویهٔ 2011،‏ 11:12:31
Contributor jdinic3
زبان Farsi
فریم بر ثانیه موجود نیست


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Devil.2010.DVDRip.XviD-AMIABLE

Subtitles preview

نام فایل
Devil.2010.DVDRip.XviD-AMIABLE
نام
devil_2010_dvdrip_xvid-amiable
Content preview
# شروع پایان Metadata Lines
1 00:00:51.100 00:00:59.156
 1. ،هوشيار باشيد ، مراقب باشيد ، چون دشمن شما ، شيطان
 2. مانند يک شير ، غرش کنان مي آيد و به دنبال طمعه مي گردد تا آن را ببلعد
 3. "انجيل"
2 00:01:6.099 00:01:7.155
 1. ،وقتي من بچه بودم
3 00:01:7.232 00:01:8.857
 1. مادرم براي من داستاني درباره چگونگي
4 00:01:8.934 00:01:11.230
 1. پرسه زدن "شيطان" در دنيا تعريف مي کرد
5 00:01:13.439 00:01:16.702
 1. مادرم مي گفت ، گاهي اوقات "شيطان" در قالب انسان ظاهر مي شود
6 00:01:16.774 00:01:20.333
 1. تا بتونه گناهکاران روي زمين را قبل از اينکه روحشان از بدنشان جدا شود ، مجازات کند
7 00:01:22.748 00:01:24.941
 1. شيطان آنهايي را که انتخاب ميکند ، دور هم جمع مي کند
8 00:01:25.017 00:01:29.918
 1. و در حالي که بين آنهاست و تظاهر به انسان بودن مي کند ، آنها را شکنجه مي دهد
9 00:01:31.423 00:01:34.754
 1. من هميشه تصور مي کردم ، داستاني که مادرم برايم تعريف مي کند ، داستاني خرافي است
10 00:01:36.756 00:01:42.755
 1. Nima Film Presents
 2. نيما فيلم تقديم مي کند
 3. Email : nima.films@yahoo.com
11 00:01:43.754 00:01:45.755
 1. "شيطان"
12 00:01:47.754 00:01:55.755
 1. عضو جديد تيم ترجمه
 2. Www.FarsiSubtitle.Com
 3. Www.FarsiSubtitle.Com/Forum/
13 00:03:32.177 00:03:35.144
 1. داستان مادرم هميشه به اين شکل شروع ميشد که
14 00:03:35.280 00:03:39.214
 1. با خودکشي يک انسان ، مقدمات ورود "شيطان" فراهم مي شد
15 00:03:42.955 00:03:47.049
 1. و با مرگ تمام آنهايي که توسط شيطان دور هم جمع شده بودند ، پايان مي يافت

آمار

Number of downloads 90
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.18
Number of characters 31K
Number of characters per line 25.75

دیدگاه ندارد