Poster for Knight and Day (2010).

اطلاعات فیلم

عنوان Knight and Day (2010)
نوع فیلم

اطلاعات زیرنویس

ID vVUO
ایجاد شده 22 اکتبر 2010،‏ 18:35:13
Contributor lebo19
زبان Farsi
فریم بر ثانیه موجود نیست


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Knight.and.Day.2010.DVDRip.XviD-RUBY

Subtitles preview

نام فایل
ruby-kadb.amir_t6262
نام
ruby-kadb_amir_t6262
Content preview
# شروع پایان Metadata Lines
1 00:00:1.744 00:00:2.733
 1. .باشه... واي
2 00:00:3.880 00:00:4.904
 1. آره؟
3 00:00:5.982 00:00:7.074
 1. !آره
4 00:00:8.151 00:00:9.914
 1. .مهارت داري
5 00:00:12.221 00:00:14.246
 1. .پدرم، پسر ميخواست -
 2. واقعا؟ -
6 00:00:14.857 00:00:18.088
 1. !ولم كن -
 2. .هر وقت كه بخواي، ولت ميكنم -
7 00:00:18.194 00:00:19.684
 1. .نشونت ميدم
8 00:00:20.763 00:00:22.754
 1. .دست‌هات مثل هوديني
 2. (حالت دست‌هاي شعبده‌باز معروف، هوديني)
9 00:00:22.865 00:00:24.662
 1. كف دست‌هات رو به سمت زمين بگير
10 00:00:25.068 00:00:26.626
 1. ... و بعد يكدفعه
11 00:00:27.170 00:00:30.333
 1. دست‌هات رو به سمت زمين پرت كن
 2. ... و باسنت رو بده عقب
12 00:00:33.810 00:00:34.868
 1. .خوب بود
13 00:00:35.878 00:00:37.311
 1. .خيلي خوب بود
14 00:00:53.696 00:00:55.061
 1. تو كي هستي؟
15 00:00:57.233 00:00:58.393
 1. .راستش رو بگو
نام فایل
ruby-kada.amir_t6262
نام
ruby-kada_amir_t6262
Content preview
# شروع پایان Metadata Lines
1 00:00:0.000 00:00:23.630
 1. تقديم به پارسي‌زبانان جهان
2 00:00:25.996 00:00:37.005
 1. WwW.Warez-Ir.CoM
 2. WwW.PersianDown.CoM
3 00:00:47.795 00:00:49.829
 1. فيلمي از
 2. "جيمز منگولد"
4 00:00:51.885 00:00:54.979
 1. <i>.به فرودگاه ويچيتا خوش آمديد</i>
5 00:00:55.088 00:00:59.525
 1. <i>.مناسب، راحت، ارزان
 2. .با ما سفر كنين</i>
6 00:01:3.897 00:01:8.960
 1. <i>لطفا توجه كنيد، طبق قانون هواي پاك كانزاس
 2. .سيگار كشيدن در فرودگاه ممنوع است</i>
7 00:01:9.610 00:01:11.910
 1. [پرواز بوستون با تاخير]
8 00:01:19.563 00:01:22.083
 1. شـــواليه و روز
9 00:01:22.480 00:01:24.041
 1. <i>لطفا توجه كنيد، محل بازرسي بار همراه مسافر</i>
10 00:01:24.150 00:01:25.947
 1. <i>.در قسمت شرقي پايانه قرار دارد</i>
11 00:01:26.052 00:01:28.418
 1. <i>اطلاعات هتل‌ها و حمل و نقل زميني</i>
12 00:01:28.521 00:01:32.924
 1. <i>و تلفن‌هاي عمومي در روبروي چرخ
 2. .تخليه بار مسافر قرار دارد</i>
13 00:01:47.740 00:01:50.538
 1. <i>خانم‌ها و آقايان، لطفا در تمام مدت</i>
14 00:01:50.643 00:01:53.237
 1. <i>.مراقب اثاثيه‌ي خود باشيد</i>
15 00:01:53.346 00:01:57.646
 1. <i>.لطفا اثاثيه‌ي خود را به حال خود رها نكنيد</i>

آمار

Number of downloads 151
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.36
Number of characters 37K
Number of characters per line 20.9

دیدگاه ندارد