Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for Valkyrie (2008).

اطلاعات فیلم

عنوان Valkyrie (2008)
نوع فیلم

اطلاعات زیرنویس

ID M_U_
ایجاد شده 22 اکتبر 2017،‏ 12:46:29
Contributor بی نام
زبان Farsi
فریم بر ثانیه موجود نیست


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Valkyrie.2008.DVDRip.XviD-ARROW.CD2.Fa
Valkyrie.2008.DVDRip.XviD-ARROW
Valkyrie.DVDRip.XviD-ARROW

Subtitles preview

نام فایل
Valkyrie.2008.DVDRip.XviD-ARROW.CD2.Fa
نام
valkyrie_2008_dvdrip_xvid-arrow_cd2_fa
Content preview
# شروع پایان Metadata Lines
1 00:00:3.510 00:00:5.444
 1. .سرگرد فرایند هستم
2 00:00:15.088 00:00:20.583
 1. .سرهنگ؟ اصرار می‌کنن که عجله کنین
 2. .جلسه داره شروع میشه
3 00:00:21.461 00:00:23.520
 1. .یه لحظه، لطفاً، سرگرد
4 00:00:29.803 00:00:32.067
 1. .ده دقیقه
 2. ،دو دقیقه واسه راه رفتن، یک دقیقه برای ایست بازرسی
5 00:00:32.138 00:00:34.629
 1. .یک دقیقه برای سنگر، شیش دقیقه برای خارج شدن
6 00:00:35.275 00:00:36.799
 1. .چه زمان زیادی
7 00:00:40.847 00:00:42.610
 1. .ببخشین، سرهنگ
8 00:00:45.151 00:00:47.619
 1. !قربان! جناب پیشوا توی جلسه‌ان
9 00:00:53.627 00:00:55.925
 1. .سرهنگ داره لباسش رو عوض می‌کنه، سرگرد
10 00:00:59.199 00:01:2.726
 1. .متوجه باش که این می‌تونه کار سختی باشه -
 2. .البته -
11 00:01:17.717 00:01:19.275
 1. .چه زمان زیادی
12 00:01:44.277 00:01:46.973
 1. .ماشین رو بیار -
 2. ...ولی، قربان -
13 00:01:47.047 00:01:49.709
 1. .من همه چیزهای لازم رو دارم. ماشین رو بیار
14 00:02:18.712 00:02:20.407
 1. .این با من
15 00:02:33.460 00:02:35.291
 1. اونا دارن کجا میرن؟ -
 2. .خیلی گرمه -
نام فایل
Valkyrie.2008.DVDRip.XviD-ARROW.CD1.Fa
نام
valkyrie_2008_dvdrip_xvid-arrow_cd1_fa
Content preview
# شروع پایان Metadata Lines
1 00:00:27.724 00:00:39.463
 1. این اتفاقات برگرفته از داستانی واقعی است
2 00:00:40.468 00:00:47.491
 1. ولکری
3 00:00:47.493 00:00:53.912
 1. ولکایری
4 00:00:56.924 00:01:1.941
 1. :به خداوند سوگند
5 00:01:1.942 00:01:6.959
 1. ،این یک سوگند مقدس به آدولف هیتلر
6 00:01:6.960 00:01:8.966
 1. ،پیشوای رایش و مردم
7 00:01:8.968 00:01:11.978
 1. ،فرمانده کل نیروهای مسلح می‌باشد
8 00:01:11.979 00:01:14.883
 1. و اینکه من در همه شرایط
 2. به اطاعت بی‌چون و چرا
9 00:01:14.885 00:01:23.910
 1. ،از وی سوگند یاد می‌کنم و، همانند یک سرباز شجاع
 2. ...جانم را برای این سوگند فدا خواهم کرد
10 00:01:23.912 00:01:28.929
 1. ترجمه از
 2. محمدرسول محمودی
11 00:01:28.930 00:01:33.947
 1. mahmoudi_7@yahoo.com
12 00:01:33.948 00:01:38.965
 1. :.:.:http://9movie1.in:.:.:
13 00:01:38.966 00:01:46.494
 1. دهمین لشکر زرهی آلمان‌ها
 2. تونس، آفریقای شمالی
14 00:01:48.842 00:01:54.493
 1. <i>وعده‌های صلح
 2. ...و کامیابی پیشوا عملی نشدن</i>
15 00:01:55.805 00:01:59.754
 1. <i>.اینکه با جاری شدنشون بر زبان، ویرانی به بار آوردن</i>

آمار

Number of downloads 21
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.47
Number of characters 38K
Number of characters per line 25.73

دیدگاه ندارد