Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for Valkyrie (2008).

اطلاعات فیلم

عنوان Valkyrie (2008)
نوع فیلم

اطلاعات زیرنویس

ID M_U_
ایجاد شده 22 اکتبر 2017،‏ 12:46:29
Contributor بی نام
زبان Farsi
فریم بر ثانیه موجود نیست


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Valkyrie.2008.DVDRip.XviD-ARROW.CD2.Fa
Valkyrie.2008.DVDRip.XviD-ARROW
Valkyrie.DVDRip.XviD-ARROW

Subtitles preview

نام فایل
Valkyrie.2008.DVDRip.XviD-ARROW.CD2.Fa
نام
valkyrie_2008_dvdrip_xvid-arrow_cd2_fa
Content preview
# شروع پایان Metadata Lines
1 00:00:3.510 00:00:5.444
 1. .سرگرد فرایند هستم
2 00:00:15.088 00:00:20.583
 1. .سرهنگ؟ اصرار می‌کنن که عجله کنین
 2. .جلسه داره شروع میشه
3 00:00:21.461 00:00:23.520
 1. .یه لحظه، لطفاً، سرگرد
4 00:00:29.803 00:00:32.067
 1. .ده دقیقه
 2. ،دو دقیقه واسه راه رفتن، یک دقیقه برای ایست بازرسی
5 00:00:32.138 00:00:34.629
 1. .یک دقیقه برای سنگر، شیش دقیقه برای خارج شدن
6 00:00:35.275 00:00:36.799
 1. .چه زمان زیادی
7 00:00:40.847 00:00:42.610
 1. .ببخشین، سرهنگ
8 00:00:45.151 00:00:47.619
 1. !قربان! جناب پیشوا توی جلسه‌ان
9 00:00:53.627 00:00:55.925
 1. .سرهنگ داره لباسش رو عوض می‌کنه، سرگرد
10 00:00:59.199 00:01:2.726
 1. .متوجه باش که این می‌تونه کار سختی باشه -
 2. .البته -
11 00:01:17.717 00:01:19.275
 1. .چه زمان زیادی
12 00:01:44.277 00:01:46.973
 1. .ماشین رو بیار -
 2. ...ولی، قربان -
13 00:01:47.047 00:01:49.709
 1. .من همه چیزهای لازم رو دارم. ماشین رو بیار
14 00:02:18.712 00:02:20.407
 1. .این با من
15 00:02:33.460 00:02:35.291
 1. اونا دارن کجا میرن؟ -
 2. .خیلی گرمه -
نام فایل
Valkyrie.2008.DVDRip.XviD-ARROW.CD1.Fa
نام
valkyrie_2008_dvdrip_xvid-arrow_cd1_fa
Content preview
# شروع پایان Metadata Lines
1 00:00:27.724 00:00:39.463
 1. این اتفاقات برگرفته از داستانی واقعی است
2 00:00:40.468 00:00:47.491
 1. ولکری
3 00:00:47.493 00:00:53.912
 1. ولکایری
4 00:00:56.924 00:01:1.941
 1. :به خداوند سوگند
5 00:01:1.942 00:01:6.959
 1. ،این یک سوگند مقدس به آدولف هیتلر
6 00:01:6.960 00:01:8.966
 1. ،پیشوای رایش و مردم
7 00:01:8.968 00:01:11.978
 1. ،فرمانده کل نیروهای مسلح می‌باشد
8 00:01:11.979 00:01:14.883
 1. و اینکه من در همه شرایط
 2. به اطاعت بی‌چون و چرا
9 00:01:14.885 00:01:23.910
 1. ،از وی سوگند یاد می‌کنم و، همانند یک سرباز شجاع
 2. ...جانم را برای این سوگند فدا خواهم کرد
10 00:01:23.912 00:01:28.929
 1. ترجمه از
 2. محمدرسول محمودی
11 00:01:28.930 00:01:33.947
 1. mahmoudi_7@yahoo.com
12 00:01:33.948 00:01:38.965
 1. :.:.:http://9movie1.in:.:.:
13 00:01:38.966 00:01:46.494
 1. دهمین لشکر زرهی آلمان‌ها
 2. تونس، آفریقای شمالی
14 00:01:48.842 00:01:54.493
 1. <i>وعده‌های صلح
 2. ...و کامیابی پیشوا عملی نشدن</i>
15 00:01:55.805 00:01:59.754
 1. <i>.اینکه با جاری شدنشون بر زبان، ویرانی به بار آوردن</i>

آمار

Number of downloads 5
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.47
Number of characters 38K
Number of characters per line 25.73

دیدگاه ندارد