Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for Apocalypse Now (1979).

מידע על הסרט

Title Apocalypse Now (1979)
סוג סרט

מידע על הכתוביות

ID 4Yo
נוצר 3 במאי 2004, 14:19:16
תורם אנונימי
שפה עברית
FPS 23.976


הצבעות המשתמשים

אין הצבעות

דיווחי משתמשים

איכות כתוביות נמוכה. 0
הקובץ אינו של כתוביות! 0
רשומת סרט או פרק לא נכונים. 0
שפה לא נכונה. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

תצוגה מקדימה של כתוביות

שם הקובץ
Apocalypse Now - CD3
שם
apocalypse now - cd3
תצוגה מקדימה של תוכן
# התחלה סיום Metadata שורות
1 00:00:1.668 00:00:3.587
 1. !זהירות, צ'יף
2 00:00:4.963 00:00:6.798
 1. .בואו נעשה את זה
3 00:00:8.675 00:00:10.761
 1. .לאנס, על המקלעים
4 00:00:11.261 00:00:13.096
 1. .הוא היה קרוב
5 00:00:15.182 00:00:17.059
 1. .הוא היה ממש קרוב
6 00:00:18.894 00:00:21.939
 1. ,לא יכולתי לראות אותו עדיין
 2. ,אבל יכולתי לחוש אותו
7 00:00:21.980 00:00:23.857
 1. כאילו משהו יונק את
 2. הסירה במעלה הנהר
8 00:00:23.899 00:00:26.360
 1. .והמים זורמים לאחור, לג'ונגל
9 00:00:29.363 00:00:31.949
 1. ,יקרה אשר יקרה
10 00:00:31.990 00:00:34.993
 1. זה לא יהיה כפי שהם
 2. .קראו לזה בנא טראנג
11 00:00:40.582 00:00:41.834
 1. !חיצים
12 00:00:41.875 00:00:43.794
 1. !אש
13 00:00:45.379 00:00:48.173
 1. !שף , פתח באש
14 00:00:51.677 00:00:54.596
 1. !לאנס, אש
15 00:01:1.478 00:01:2.646
 1. !שף
שם הקובץ
Apocalypse Now - CD2
שם
apocalypse now - cd2
תצוגה מקדימה של תוכן
# התחלה סיום Metadata שורות
1 00:00:10.469 00:00:11.929
 1. .לאנס
2 00:00:11.970 00:00:12.930
 1. .שף, תירגע בן-אדם
3 00:00:12.971 00:00:14.431
 1. .קדימה
 2. .בוא נתמסטל
4 00:00:14.473 00:00:16.433
 1. ?רוצה לעשן
5 00:00:16.475 00:00:20.020
 1. ".יום אחד המלחמה הזאת תיגמר"
6 00:00:20.062 00:00:22.940
 1. .החבר'ה על הסירה ישמחו
7 00:00:22.981 00:00:25.317
 1. .הם רק חיפשו דרך לחזור הביתה
8 00:00:25.359 00:00:26.944
 1. ?קפטן
9 00:00:26.985 00:00:30.531
 1. ,הבעיה היא, שאני הייתי בבית
10 00:00:30.572 00:00:34.576
 1. .וידעתי שכבר אין דבר כזה
11 00:00:37.079 00:00:38.080
 1. ...שעת בודהה
12 00:00:39.581 00:00:40.541
 1. !טוב מאד
13 00:00:40.582 00:00:42.251
 1. ?זה נהדר, נכון
14 00:00:42.292 00:00:43.377
 1. .כן
15 00:00:48.173 00:00:50.717
 1. ,אם קילגור נלחם ככה
שם הקובץ
Apocalypse Now - CD1
שם
apocalypse now - cd1
תצוגה מקדימה של תוכן
# התחלה סיום Metadata שורות
1 00:04:20.594 00:04:21.678
 1. ...סייגון
2 00:04:23.764 00:04:26.934
 1. .חרא
3 00:04:26.975 00:04:29.394
 1. .אני עדיין בסייגון
4 00:04:37.486 00:04:41.073
 1. בכל פעם אני חושב
 2. .שאתעורר בחזרה בג'ונגל
5 00:04:46.995 00:04:50.666
 1. כשהגעתי הביתה אחרי הסיבוב
 2. .הראשון, זה היה יותר גרוע
6 00:04:58.966 00:05:1.677
 1. הייתי מתעורר
 2. .ולא היה שם כלום
7 00:05:9.393 00:05:11.228
 1. ,בקושי אמרתי מלה לאשתי
8 00:05:11.270 00:05:14.064
 1. .עד שאמרתי כן לגירושין
9 00:05:16.567 00:05:20.153
 1. ,כשהייתי פה
 2. .רציתי להיות שם
10 00:05:20.195 00:05:21.947
 1. ,כשהייתי שם
11 00:05:21.989 00:05:25.284
 1. .חשבתי רק על לחזור לג'ונגל
12 00:05:28.495 00:05:31.373
 1. .אני פה כבר שבוע
13 00:05:33.876 00:05:36.920
 1. .מחכה למשימה
14 00:05:36.962 00:05:38.964
 1. .מתרכך
15 00:05:43.969 00:05:47.431
 1. ,כל דקה שאני מבלה בחדר הזה
 2. .אני נחלש

סטטיסטיקה

מספר ההורדות 125
מספר היחידות 1K
מספר השורות 2K
מספר השורות ביחידה 1.28
מספר התווים 36K
מספר התווים בשורה 16.59

אין תגובות