Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for Forrest Gump (1994).

מידע על הסרט

Title Forrest Gump (1994)
סוג סרט

מידע על הכתוביות

ID EAMX
נוצר 4 במרץ 2012, 02:20:38
תורם אנונימי
שפה עברית
FPS 25 (PAL)


הצבעות המשתמשים

אין הצבעות

דיווחי משתמשים

איכות כתוביות נמוכה. 0
הקובץ אינו של כתוביות! 0
רשומת סרט או פרק לא נכונים. 0
שפה לא נכונה. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Forrest.Gump.1994.DVD.XviD.AC3.iNTERNAL-KiNOBOX

תצוגה מקדימה של כתוביות

שם הקובץ
Forrest.Gump.1994.INTERNAL.DVDRip.XviD-TDM.CD3
שם
forrest_gump_1994_internal_dvdrip_xvid-tdm_cd3
תצוגה מקדימה של תוכן
# התחלה סיום Metadata שורות
1 00:00:32.780 00:00:36.630
 1. ,סגן דן
 2. ?מה אתה עושה כאן
2 00:00:36.665 00:00:40.022
 1. באתי לנסות להלך
 2. .על פני המים
3 00:00:40.057 00:00:43.345
 1. ,אבל אין לך רגליים
 2. .סגן דן
4 00:00:43.380 00:00:48.845
 1. .כן, אני יודע את זה
 2. .כתבת לי מכתב, אידיוט
5 00:00:48.880 00:00:54.280
 1. .רב-חובל פורסט גאמפ
 2. .הייתי צריך לראות בעיניים שלי
6 00:00:55.380 00:01:1.280
 1. אמרתי לך שאם תהיה
 2. ,רב-חובל של ספינת חסילונים
7 00:01:1.315 00:01:4.447
 1. .אהיה הקצין הראשון שלך
 2. .אז באתי
8 00:01:4.482 00:01:8.031
 1. .אני מקיים את ההבטחות שלי -
 2. .בסדר -
9 00:01:8.066 00:01:11.580
 1. אבל אל תחשוב
 2. ."שאני אקרא לך "המפקד
10 00:01:11.615 00:01:13.580
 1. .לא, המפקד
11 00:01:21.280 00:01:23.480
 1. .זאת הספינה שלי
12 00:01:25.780 00:01:29.530
 1. ,יש לי הרגשה שאם נפנה מזרחה
13 00:01:29.565 00:01:33.280
 1. .נמצא חסילונים
 2. .אז תפנה שמאלה
14 00:01:34.580 00:01:36.880
 1. !תפנה שמאלה -
 2. ?לאיזה כיוון -
15 00:01:36.915 00:01:39.345
 1. !שם! הם שם
שם הקובץ
Forrest.Gump.1994.INTERNAL.DVDRip.XviD-TDM.CD2
שם
forrest_gump_1994_internal_dvdrip_xvid-tdm_cd2
תצוגה מקדימה של תוכן
# התחלה סיום Metadata שורות
1 00:00:3.520 00:00:5.620
 1. .היה דאלאס מפיניקס
2 00:00:6.920 00:00:10.870
 1. .קליבלנד, הוא היה מדטרויט
3 00:00:10.905 00:00:14.585
 1. ?היי, טקס. מה הולך פה
4 00:00:14.620 00:00:19.720
 1. ...טקס היה מ
 2. .אני לא זוכר מאיפה בא טקס
5 00:00:19.755 00:00:21.720
 1. .אה, כלום
6 00:00:24.620 00:00:26.585
 1. .מחלקה 4, כולם על הרגליים
7 00:00:26.620 00:00:31.120
 1. אתם צריכים להגיע לנהר
 2. .לפני שאספור עד 10. קדימה
8 00:00:31.520 00:00:37.385
 1. !אחת, שתיים -
 2. .תצעדו! תראו סימן חיים-
9 00:00:37.420 00:00:41.020
 1. הדבר הטוב בווייטנאם
 2. .היה שתמיד היה לאן ללכת
10 00:00:41.055 00:00:43.020
 1. !תירו אל הפתח
11 00:00:45.820 00:00:48.520
 1. .גאמפ, לך תבדוק את הפתח
12 00:00:48.555 00:00:51.185
 1. .ותמיד היה מה לעשות
13 00:00:51.220 00:00:54.220
 1. !תתפרסו! שמור על הגב שלו
14 00:00:58.820 00:01:5.020
 1. יום אחד התחיל לרדת גשם
 2. .והגשם לא פסק במשך 4 חודשים
15 00:01:5.055 00:01:7.885
 1. .היו לנו כל מיני סוגי גשם
שם הקובץ
Forrest.Gump.1994.INTERNAL.DVDRip.XviD-TDM.CD1
שם
forrest_gump_1994_internal_dvdrip_xvid-tdm_cd1
תצוגה מקדימה של תוכן
# התחלה סיום Metadata שורות
1 00:03:9.800 00:03:14.500
 1. .שלום
 2. .שמי פורסט. פורסט גאמפ
2 00:03:20.000 00:03:21.900
 1. ?רוצה שוקולד
3 00:03:24.200 00:03:28.565
 1. אני מסוגל לאכול
 2. .מיליון וחצי כאלה
4 00:03:28.600 00:03:33.500
 1. אימא שלי תמיד אמרה
 2. .שהחיים הם כמו בונבוניירה
5 00:03:35.700 00:03:39.100
 1. .לעולם אין לדעת מה יש בפנים
6 00:03:45.300 00:03:48.065
 1. .יש לך נעליים נוחות
7 00:03:48.100 00:03:53.100
 1. את בטח יכולה להלך בהן כל היום
 2. .ולא להרגיש שום דבר
8 00:03:55.300 00:03:59.800
 1. .הלוואי שהיו לי נעליים כאלה -
 2. .כואבות לי הרגליים -
9 00:04:1.100 00:04:3.600
 1. אימא שלי תמיד אמרה
 2. שאפשר ללמוד הרבה
10 00:04:3.635 00:04:6.967
 1. על בני אדם
 2. .לפי הנעליים שלהם
11 00:04:7.002 00:04:10.300
 1. ,לאן הם הולכים
 2. .איפה הם היו
12 00:04:16.800 00:04:19.500
 1. .אני נעלתי הרבה נעליים בחיי
13 00:04:21.200 00:04:23.665
 1. ,אני בטוח שאם אתאמץ
14 00:04:23.700 00:04:27.300
 1. אוכל לזכור
 2. .את זוג הנעליים הראשון שלי
15 00:04:29.100 00:04:32.000
 1. אימא אמרה שהן
 2. .ייקחו אותי לאן שארצה

סטטיסטיקה

מספר ההורדות 262
מספר היחידות 1K
מספר השורות 2K
מספר השורות ביחידה 1.66
מספר התווים 39K
מספר התווים בשורה 19.22

אין תגובות