Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for The Matrix Reloaded (2003).

מידע על הסרט

Title The Matrix Reloaded (2003)
סוג סרט

מידע על הכתוביות

ID 5Iw
נוצר 3 במאי 2004, 14:29:43
תורם אנונימי
שפה עברית
FPS 25 (PAL)


הצבעות המשתמשים

אין הצבעות

דיווחי משתמשים

איכות כתוביות נמוכה. 0
הקובץ אינו של כתוביות! 0
רשומת סרט או פרק לא נכונים. 0
שפה לא נכונה. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

תצוגה מקדימה של כתוביות

שם הקובץ
Matrix_Reloaded_(2003).Repack.CD1.Pr0nStarS.ShareReactor
שם
matrix_reloaded_(2003)_repack_cd1_pr0nstars_sharereactor
תצוגה מקדימה של תוכן
# התחלה סיום Metadata שורות
1 00:00:40.400 00:00:43.200
 1. מאטריקס רילודד
2 00:01:26.120 00:01:27.880
 1. .נתראה מחר
3 00:01:46.360 00:01:47.400
 1. .אלוהים אדירים
4 00:02:9.120 00:02:10.520
 1. .אני בפנים
5 00:03:59.000 00:04:0.720
 1. .כמעט הגענו
6 00:04:0.920 00:04:4.680
 1. ?המפקד, אתה בטוח בקשר לזה
 2. .אמרתי לך. נהיה בסדר גמור-
7 00:04:4.840 00:04:10.120
 1. אני מבין, אדוני. פשוט, מופיעה
 2. .לי פעילות רצינית של זקיפים
8 00:04:46.720 00:04:49.000
 1. ?לינק. -כן, המפקד
9 00:04:49.200 00:04:52.200
 1. בהתחשב במצבך, אני לא יכול
 2. לומר שאני מבין את סיבותיך
10 00:04:52.360 00:04:54.920
 1. לגבי התנדבות להפעלה
 2. .על ספינתי
11 00:04:55.080 00:04:58.920
 1. ,עם זאת, אם ברצונך לעשות כך
 2. .עליי לבקש ממך לעשות דבר אחד
12 00:04:59.440 00:05:0.840
 1. ?מה הוא, המפקד
13 00:05:1.520 00:05:2.800
 1. .לבטוח בי
14 00:05:2.960 00:05:4.800
 1. .כן, המפקד, אבטח, המפקד
15 00:05:6.760 00:05:9.840
 1. .אני מתכוון, אני בוטח, המפקד
 2. .אני מקווה-
שם הקובץ
Matrix_Reloaded_(2003).Repack.CD2.Pr0nStarS.ShareReactor
שם
matrix_reloaded_(2003)_repack_cd2_pr0nstars_sharereactor
תצוגה מקדימה של תוכן
# התחלה סיום Metadata שורות
1 00:00:5.240 00:00:8.480
 1. .לאן אתה הולך? -דרך אחרת
 2. .תמיד דרך אחרת
2 00:00:12.440 00:00:14.240
 1. !סגרו, מהר
3 00:00:18.840 00:00:21.280
 1. ?אפשר לזוז כבר
4 00:00:24.680 00:00:26.200
 1. !רוצו
5 00:00:41.480 00:00:43.720
 1. .תתרחק מהדלת
6 00:00:48.600 00:00:49.840
 1. .אנחנו חייבים לך על זה
7 00:00:52.000 00:00:53.120
 1. .כמו חדש
8 00:00:53.400 00:00:54.800
 1. .השלך את נשקך
9 00:00:59.960 00:01:1.720
 1. ?תישארי אתי. -מה עם ניאו
10 00:01:1.880 00:01:3.360
 1. .הוא יכול לדאוג לעצמו
11 00:01:6.360 00:01:7.360
 1. .עבור אחורה
12 00:01:43.520 00:01:44.600
 1. .לעזאזל
13 00:01:45.080 00:01:46.520
 1. ?מרכזייה. -לינק, איפה אני
14 00:01:47.040 00:01:50.120
 1. לא תאמין לזה, אבל אתה
 2. .נמצא גבוה בהרים
15 00:01:50.440 00:01:52.600
 1. .באמת? -ייקח לי זמן למצוא יציאה

סטטיסטיקה

מספר ההורדות 38
מספר היחידות 1K
מספר השורות 1K
מספר השורות ביחידה 1.42
מספר התווים 32K
מספר התווים בשורה 19.39

אין תגובות