Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for The Matrix Revolutions (2003).

מידע על הסרט

Title The Matrix Revolutions (2003)
סוג סרט

מידע על הכתוביות

ID 3zc
נוצר 2 במאי 2004, 16:14:56
תורם אנונימי
שפה עברית
FPS 23.976


הצבעות המשתמשים

אין הצבעות

דיווחי משתמשים

איכות כתוביות נמוכה. 0
הקובץ אינו של כתוביות! 0
רשומת סרט או פרק לא נכונים. 0
שפה לא נכונה. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

תצוגה מקדימה של כתוביות

שם הקובץ
tlf-mr.cd2
שם
tlf-mr_cd2
תצוגה מקדימה של תוכן
# התחלה סיום Metadata שורות
1 00:00:12.137 00:00:14.890
 1. .המפקד, ההולוגרפים מאשרים
 2. ."זאת ה"האמר
2 00:00:15.432 00:00:16.725
 1. ?איך זה יכול להיות
3 00:00:16.934 00:00:18.894
 1. .הספינה תחת התקפה, סופגת נזקים
4 00:00:19.102 00:00:21.897
 1. ,במהירות הנוכחית שלה
 2. .היא תגיע לשער 3 בתוך 12 דקות
5 00:00:22.064 00:00:24.399
 1. משגרי הפולס האלקטרו-מגנטי
 2. .שלהם יכולים לחסל כל זקיף
6 00:00:25.275 00:00:28.737
 1. .זה יחסל יותר מזה
 2. .זה ינטרל את כל מערכת ההגנה שלנו
7 00:00:28.904 00:00:31.114
 1. אם נפעיל משגר אלקטרו-מגנטי
 2. .בפנים נאבד את הרציף
8 00:00:31.698 00:00:33.617
 1. .המפקד, כבר איבדנו את הרציף
9 00:00:37.871 00:00:39.081
 1. .תפתח את השער
10 00:00:40.958 00:00:45.128
 1. !שער 3 לא מגיב
 2. .ספגנו נזק קריטי, המפקד
11 00:00:45.295 00:00:47.548
 1. !איבדנו שליטה
 2. .אנחנו לא יכולים לפתוח את זה
12 00:00:57.683 00:00:58.642
 1. .הנה היציאה
13 00:00:58.851 00:01:2.312
 1. בסימן שלי, תן לי עוצמה מלאה
 2. .תשעים מעלות לימין הספינה
14 00:01:2.771 00:01:4.565
 1. ...עוצמה מלאה
15 00:01:4.940 00:01:6.149
 1. .תשעים מעלות...
שם הקובץ
tlf-mr.cd1
שם
tlf-mr_cd1
תצוגה מקדימה של תוכן
# התחלה סיום Metadata שורות
1 00:00:36.662 00:00:42.709
 1. " מ ט ר י ק ס רֶ ב וֹ ל וּ שֶ נְ ס "
2 00:01:18.328 00:01:21.874
 1. .אין לי כלום, אדוני
 2. .אין סימן לניובי או גוסט
3 00:01:22.040 00:01:23.542
 1. .רק גלולות כחולות
4 00:01:23.750 00:01:27.504
 1. ?שננסה לתקשר איתם-
 2. .זה לא ישנה. יש לי תחושה שהם מתים-
5 00:01:27.671 00:01:30.799
 1. .כדאי שנתחיל מחדש-
 2. .אם הספינה יכולה לעוף, נצטרך אותה-
6 00:01:30.966 00:01:32.426
 1. .חששתי שתגיד את זה
7 00:01:32.593 00:01:35.262
 1. ,חפשו בכל צינור, בכל בור
 2. .בכל חריץ שאנחנו מכירים
8 00:01:35.429 00:01:37.890
 1. ,חפשו בצורה נרחבת
 2. .ובמהירות המירבית
9 00:01:38.056 00:01:41.768
 1. .קפטן, התעלות מלאות בזקיפים
 2. .אז ככל שנמצא אותם מהר יותר כך ייטב
10 00:01:48.275 00:01:51.820
 1. .חשבתי שלא יזיק לך משהו לאכול-
 2. .תודה-
11 00:01:52.196 00:01:54.531
 1. ?יש שינוי
12 00:01:55.324 00:01:57.451
 1. .לא
13 00:01:58.493 00:02:2.247
 1. ?איך הוא
 2. .הוא יהיה בסדר-
14 00:02:2.497 00:02:5.000
 1. .לפחות עד שהוא יתעורר
15 00:02:5.209 00:02:9.421
 1. ?למה את מתכוונת-
 2. .לקפטן יש כמה שאלות בשבילו-

סטטיסטיקה

מספר ההורדות 102
מספר היחידות 1K
מספר השורות 1K
מספר השורות ביחידה 1.46
מספר התווים 28K
מספר התווים בשורה 18.77

אין תגובות