Poster for Little Man (2006).

Информации за филмот

Наслов Little Man (2006)
Вид Филм

Податоци за преводот

ID Tp4C
Создадено 12.10.2006 02:32:21
Учесник nattulemek
Јазик Македонски
Слики во секунда N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Subtitles preview

Име на фајлот
little man
Име
little man
Content preview
# Почеток Крај Metadata Lines
1 00:00:27.727 00:00:29.627
 1. Еден,два,три,три,три..
2 00:00:29.696 00:00:32.358
 1. Еј што следи по три?
 2. Четири.
3 00:00:32.432 00:00:33.899
 1. Четири следи по три.
4 00:00:33.967 00:00:37.528
 1. Да те слушнам како броиш.
 2. Четири.
5 00:00:37.604 00:00:41.267
 1. Пет.
 2. Пет.
6 00:00:41.608 00:00:44.907
 1. Шест. Шест.
 2. Побрзо.
7 00:00:45.311 00:00:46.903
 1. Седум. Сим.
 2. Осум. Сим.
8 00:00:46.980 00:00:50.313
 1. Си одиш дома.
9 00:00:50.383 00:00:52.715
 1. Пичка.
 2. Извини.
10 00:00:53.920 00:00:56.514
 1. Ти глупав.
11 00:00:56.589 00:00:57.920
 1. Значи сакаш да украдам дијамант.
 2. Колку ќе ми платат?
12 00:00:57.991 00:00:59.049
 1. Слушни го ова, 100илјади.
 2. 100 илјади? Тоа е добро.
13 00:00:59.125 00:01:2.117
 1. Доволно за да може мојот
 2. човек да почне од почеток.
14 00:01:3.396 00:01:4.761
 1. Да го слушнеш
 2. мојот прв сингл.
15 00:01:5.799 00:01:9.929
 1. Камилска уста тоа е 50цент.
 2. Кау тоа не е 50цент.

Статистики

Number of downloads 1K
Number of units 942
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.68
Number of characters 27K
Number of characters per line 17.51

Нема коментари