Poster for Zona Zamfirova (2002).

Информации за филмот

Наслов Zona Zamfirova (2002)
Вид Филм

Податоци за преводот

ID XWwE
Создадено 09.8.2008 23:30:09
Учесник MatAt
Јазик Македонски
Слики во секунда N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Subtitles preview

Име на фајлот
Zona Zamfirova
Име
zona zamfirova
Content preview
# Почеток Крај Metadata Lines
1 00:01:1.487 00:01:5.525
 1. ЗОНА НА ЗАМФИР
2 00:01:34.326 00:01:37.716
 1. Добро утро, газда Сремец.
 2. -Добро утро. Веќе е утро.
3 00:01:39.046 00:01:42.801
 1. Ќе биде уште едно убаво утро
 2. Ниш! -Ќе биде, газда Сремец.
4 00:01:43.126 00:01:46.641
 1. Чаршијата и улиците се
 2. будат полека. -Еве ги напред
5 00:01:47.046 00:01:50.436
 1. градинарите и дунѓерите. -Да,
 2. еве доаѓаат по чинот
6 00:01:50.766 00:01:52.882
 1. и господски.
 2. -Одат,одат.
7 00:01:53.126 00:01:57.165
 1. И после нив одат сивиџиите,
 2. пекарите и слугите...-Одат
8 00:01:57.566 00:02:0.286
 1. Сега онака по ред трговците и
 2. занаетчиите ги отвараат своите
9 00:02:0.527 00:02:4.644
 1. дуќани. -Гледај, г-дне писателу,
 2. и тој си има дуќан, исто така!
10 00:02:5.527 00:02:8.758
 1. Манасије, го викаат Мане, само
 2. што наполнил 20-ет, и веќе има,
11 00:02:9.007 00:02:11.316
 1. мал дуќан.
12 00:02:11.766 00:02:14.645
 1. Ни врата си нема!
 2. Како ли влегува?
13 00:02:16.806 00:02:19.037
 1. Ете така си влегува!
 2. Гледаш?
14 00:02:22.847 00:02:26.078
 1. Еве доаѓаат учителите со кисели
 2. лица размислувајќи за
15 00:02:26.366 00:02:30.439
 1. бедната учителска состојба.
 2. А, еве доаѓаат

Статистики

Number of downloads 197
Number of units 822
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.76
Number of characters 29K
Number of characters per line 20.78

Нема коментари