Филтери

Прикажани се преводите прикачени во последните 30 дена.

Година на емитување
2018-2019 (113) ,   2017-2018 (35) ,   2016-2017 (60) ,   2012-2016 (394) ,   2007-2012 (105) ,   1997-2007 (85) ,   1987-1997 (22)
Јазици
en (814)
Знамиња
(130) ,   (122) ,   (11) ,   (1)
Слики во секунда
23.976 (217) ,   25 (PAL) (19) ,   29.97 (NTSC) (1)
Сезони
35 (1) ,   19 (5) ,   16 (3) ,   15 (17) ,   14 (17) ,   13 (19) ,   11 (31) ,   9 (33) ,   8 (41) ,   7 (53)
Епизоди
47 (2) ,   26 (2) ,   25 (2) ,   24 (4) ,   23 (4) ,   22 (2) ,   21 (2) ,   19 (3) ,   18 (10) ,   17 (29)
Вид на епизоди
Обични (813) ,   Специјални (1)

Global Language Filters are in use

Subtitles search results are filtered using GLF settings. You may suspend global filters by clicking here, or GLF left of flags in upper bar.