Poster for subtitles' movie GoldenEye (1995).

Movie information

Title GoldenEye (1995)
Type Movie

Subtitle info

ID UGgG
Created Mar 14, 2009, 10:14:53 AM
Contributor jdinic3
Language Vietnamese
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Subtitles preview

Filename
James Bond Goldeneye
Name
james bond goldeneye
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:1.000 00:00:20.000
 1. James Bond 007 - GoldenEye (1995)
 2. MẮT VÀNG
2 00:00:21.000 00:00:40.000
 1. fly82np@gmail.com - 0946 650 504
3 00:02:56.867 00:02:58.867
 1. Tôi mong ngài thứ lỗi.
 2. Tôi đã quên gõ cửa.
4 00:03:47.066 00:03:48.399
 1. Tôi chỉ có 1 mình thôi.
5 00:03:52.365 00:03:54.298
 1. Chỉ có chúng ta thôi ư?
6 00:03:55.798 00:03:59.198
 1. - Anh đến trễ, 007.
 2. - Tôi phải dừng lại trong phòng tắm.
7 00:03:59.265 00:04:0.931
 1. Chuẩn bị sẵn sàng
 2. để cứu thế giới chưa?
8 00:04:1.031 00:04:3.131
 1. Nhường anh trước, 006.
9 00:04:7.765 00:04:11.131
 1. James, vì Tổ Quốc Anh.
10 00:04:11.198 00:04:12.531
 1. Vì nước Anh, Alec.
11 00:04:56.164 00:04:57.930
 1. Thật quá dễ.
12 00:04:57.997 00:05:0.330
 1. Phân nửa mọi chuyện
 2. là sự may mắn, James.
13 00:05:1.764 00:05:3.530
 1. Còn phân nửa còn lại?
14 00:05:4.897 00:05:6.096
 1. Vận mệnh.
15 00:05:7.963 00:05:10.963
 1. - Thiết lập thời gian: 6 phút.
 2. - Sáu phút, đã kiểm tra.

Statistics

Number of downloads 99
Number of units 901
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.57
Number of characters 35K
Number of characters per line 24.82

No comments