Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!

Message from identify_language at 14:25:42 05-05-2016

Subtitles language has been changed, charset may be wrong, make sure the text is not corrupted by reparsing.
Poster for 24: Live Another Day (2014) S09E10.

Episode information

Title 24: Live Another Day (2014)
Type TV Series
Season 9
Episode 10
Episode type Ordinary
Episode title N/A

Subtitle info

ID DltA
Created 14:37:01 05-05-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

24.S09E10.8.PM-9.PM.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
24.S09.Complete.12eps.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264.1080p-NTb

Subtitles preview

Filename
24.S09E10.8.PM-9.PM.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
Name
24_s09e10_8_pm-9_pm_1080p_web-dl_dd5_1_h_264-ntb
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:31.630 00:00:33.530
 1. Tôi đã xem xét
 2. thủ tục chuyển giao
2 00:00:33.530 00:00:34.660
 1. Bauer cho phía Nga.
3 00:00:34.660 00:00:35.860
 1. Theo yêu cầu phải có
4 00:00:35.860 00:00:37.400
 1. sự đồng ý trực tiếp của Tổng thống.
5 00:00:37.400 00:00:40.900
 1. Ông ấy phải ký.
6 00:00:43.340 00:00:45.670
 1. Chúng tôi còn phải đợi bao lâu
7 00:00:45.670 00:00:47.710
 1. để có được Jack Bauer đây?
8 00:00:47.710 00:00:49.710
 1. Có lý do gì khiến anh
 2. thấy bất tiện
9 00:00:49.710 00:00:52.350
 1. khi nhắc đến Tổng thống Heller không?
10 00:00:52.350 00:00:53.580
 1. Chloe, tôi đã có
 2. thiết bị điều khiển.
11 00:00:53.580 00:00:54.920
 1. Tôi muốn cô xem nó.
12 00:00:54.920 00:00:55.980
 1. Tôi không đi đâu.
13 00:00:55.980 00:00:56.980
 1. Margot đã chết và nó
14 00:00:56.990 00:00:58.490
 1. không còn là vấn đề của tôi nữa.
15 00:00:58.490 00:01:0.220
 1. - Cảm ơn.
 2. - Vì điều gì.

Statistics

Number of downloads 4
Number of units 783
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.32
Number of characters 21K
Number of characters per line 21.24

No comments