Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for Affinity (2008).

Movie information

Title Affinity (2008)
Type Movie

Subtitle info

ID veQ_
Created 10:14:24 25-03-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Affinity (2008)

Subtitles preview

Filename
Affinity-2008. vietnamese
Name
affinity-2008_ vietnamese
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:01:0.878 00:01:4.178
 1. FB: Hội những người
 2. hâm mộ phim lesbian.
2 00:01:4.279 00:01:9.279
 1. Bộ phim: Affinity
3 00:01:9.580 00:01:14.380
 1. Biên dịch: Bolo Bala
4 00:01:14.881 00:01:16.530
 1. Con đi đâu đấy?
5 00:01:16.531 00:01:18.110
 1. Lên phòng con.
6 00:01:18.111 00:01:20.264
 1. Con lấy thuốc ngủ chưa?
7 00:01:20.265 00:01:22.893
 1. Mẹ, mẹ biết con không
 2. thích tác dụng của nó.
8 00:01:22.894 00:01:24.851
 1. Là vì tốt cho con.
9 00:01:24.852 00:01:28.064
 1. Kể từ khi cha con mất,
 2. con không được khỏe.
10 00:01:30.913 00:01:35.715
 1. <i>Tôi ghét cách nó khiến tôi hoang mang khi
 2. thức dậy, và việc nó xâm nhập vào giấc mơ</i>
11 00:01:35.816 00:01:37.567
 1. <i>Mọi người sợ cái gì?</i>
12 00:01:37.568 00:01:40.250
 1. <i>Tôi chỉ muốn
 2. sống cuộc đời mình.</i>
13 00:01:42.402 00:01:47.183
 1. <i>Cha luôn nói làm việc là cách
 2. chữa duy nhất cho nỗi đau khổ.</i>
14 00:01:47.184 00:01:49.442
 1. <i>Giờ công việc của
 2. cha đã kết thúc,</i>
15 00:01:49.443 00:01:52.169
 1. <i>và ngày mai tôi bắt đầu
 2. nỗ lực mới của riêng mình</i>

Statistics

Number of downloads 1
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.47
Number of characters 36K
Number of characters per line 20.01

No comments