Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for Airlift (2016).

Movie information

Title Airlift (2016)
Type Movie

Subtitle info

ID yTNA
Created 05:28:11 22-04-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Airlift 2016 Hindi 720p BluRay x264 EX 5.1 - Hon3y

Subtitles preview

Filename
Airlift 2016 Hindi 720p BluRay x264 EX 5.1 - Hon3y
Name
airlift 2016 hindi 720p bluray x264 ex 5_1 - hon3y
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:04:48.501 00:04:51.709
 1. Và cuối cùng...
2 00:04:52.043 00:04:56.918
 1. Làm sao bạn nhét được
 2. 30 người Iraq trong 1 bốt điện thoại?
3 00:04:59.834 00:05:3.293
 1. Nói với họ nó không phải của họ!
4 00:05:5.501 00:05:6.418
 1. Tạm biệt!
5 00:05:6.501 00:05:7.668
 1. Chúc mừng anh!
6 00:05:7.793 00:05:9.251
 1. Ngài thật tử tế, thưa ngài.
7 00:05:9.334 00:05:11.251
 1. Ồ, tôi chỉ là 1 hoàng tử đơn thuần mà thôi, Ranjit.
8 00:05:11.334 00:05:12.959
 1. Có thể đáp ứng được.
9 00:05:13.043 00:05:14.168
 1. Tiểu vương xứ Ả rập.
10 00:05:14.376 00:05:17.293
 1. Nhưng Ranjit này, anh biết thỏa thuận này sẽ khiến cho...
11 00:05:17.376 00:05:20.126
 1. rất nhiều bạn bè sẽ không hài lòng với anh.
12 00:05:20.334 00:05:22.376
 1. Anh định giải thích với họ thế nào?
13 00:05:22.626 00:05:25.543
 1. Đối với tôi, lợi nhuận sẽ giải thích mọi thứ.
14 00:05:25.834 00:05:26.668
 1. Tất cả.
15 00:05:26.751 00:05:28.584
 1. Đúng là doanh nhân sắc sảo.

Statistics

Number of downloads 14
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.13
Number of characters 40K
Number of characters per line 24.07

No comments