Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for Airlift (2016).

Movie information

Title Airlift (2016)
Type Movie

Subtitle info

ID yTNA
Created 05:28:11 22-04-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Airlift 2016 Hindi 720p BluRay x264 EX 5.1 - Hon3y

Subtitles preview

Filename
Airlift 2016 Hindi 720p BluRay x264 EX 5.1 - Hon3y
Name
airlift 2016 hindi 720p bluray x264 ex 5_1 - hon3y
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:04:48.501 00:04:51.709
 1. Và cuối cùng...
2 00:04:52.043 00:04:56.918
 1. Làm sao bạn nhét được
 2. 30 người Iraq trong 1 bốt điện thoại?
3 00:04:59.834 00:05:3.293
 1. Nói với họ nó không phải của họ!
4 00:05:5.501 00:05:6.418
 1. Tạm biệt!
5 00:05:6.501 00:05:7.668
 1. Chúc mừng anh!
6 00:05:7.793 00:05:9.251
 1. Ngài thật tử tế, thưa ngài.
7 00:05:9.334 00:05:11.251
 1. Ồ, tôi chỉ là 1 hoàng tử đơn thuần mà thôi, Ranjit.
8 00:05:11.334 00:05:12.959
 1. Có thể đáp ứng được.
9 00:05:13.043 00:05:14.168
 1. Tiểu vương xứ Ả rập.
10 00:05:14.376 00:05:17.293
 1. Nhưng Ranjit này, anh biết thỏa thuận này sẽ khiến cho...
11 00:05:17.376 00:05:20.126
 1. rất nhiều bạn bè sẽ không hài lòng với anh.
12 00:05:20.334 00:05:22.376
 1. Anh định giải thích với họ thế nào?
13 00:05:22.626 00:05:25.543
 1. Đối với tôi, lợi nhuận sẽ giải thích mọi thứ.
14 00:05:25.834 00:05:26.668
 1. Tất cả.
15 00:05:26.751 00:05:28.584
 1. Đúng là doanh nhân sắc sảo.

Statistics

Number of downloads 8
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.13
Number of characters 40K
Number of characters per line 24.07

No comments