Announcement

Vote for which improvement to work on first!

Več: forum.

Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for subtitles' movie Airport (1970).

Movie information

Title Airport (1970)
Type Movie

Subtitle info

ID feI_
Created 17:39:28 03-10-2017
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Airport.1970.1080p.BluRay.DTS.x264.nmd
Airport.1970.1080p.BluRay.x264.DTS-nmd

Subtitles preview

Filename
Airport.1970.1080p.BluRay.DTS.x264.nmd
Name
airport_1970_1080p_bluray_dts_x264_nmd
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:18.060 00:00:20.228
2 00:00:20.312 00:00:23.272
3 00:00:23.440 00:00:28.444
4 00:03:15.654 00:03:17.029
 1. Global 45, Đài điều khiển không lưu Lincoln đây.
5 00:03:17.114 00:03:18.823
 1. Chuẩn bị hạ cánh, đường băng 29.
6 00:03:18.907 00:03:20.908
 1. Sức gió 15, giật tới 25.
7 00:03:20.993 00:03:23.661
 1. Nghe rõ. Chuẩn bị hạ cánh.
 2. Đường băng trong tầm nhìn.
8 00:04:28.185 00:04:29.936
 1. Global 45 gọi Đài điều khiển không lưu Lincoln.
9 00:04:30.020 00:04:32.855
 1. Tôi nghĩ là chúng tôi đã rẽ vào đường dẫn
 2. một đoạn và chúng tôi bị mắc kẹt trong tuyết.
10 00:04:32.940 00:04:34.231
 1. Xin thông báo gấp cho công ty.
11 00:04:34.316 00:04:35.858
 1. Chúng tôi cần sự trợ giúp.
12 00:04:39.279 00:04:42.990
 1. Chúng tôi có tình thế cấp 4
 2. trên đường băng 29 tại đường dẫn Echo.
13 00:04:43.075 00:04:47.203
 1. Được. Hãy chuyển hướng sang đường băng 22.
 2. Đường băng 29 tạm thời bị đóng.
14 00:04:47.287 00:04:48.537
 1. Trans World 17.
15 00:04:48.622 00:04:50.289
 1. Hiện đã có một sự thay đổi.
 2. Hãy vào đường dẫn đến đường băng 22.

Statistics

Number of downloads 3
Number of units 2K
Number of lines 2K
Number of lines per unit 1.32
Number of characters 87K
Number of characters per line 30.37

No comments