Announcement

Vote for which improvement to work on first!

Več: forum.

Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for subtitles' movie Ancient Aliens (2009) S06E17.

Episode information

Title Ancient Aliens (2009)
Type TV Series
Season 6
Episode 17
Episode type Ordinary
Episode title N/A

Subtitle info

ID FPlD
Created 17:32:31 04-05-2017
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Ancient Aliens S06E17 - The Shamans vietsub beta by PBQP

Subtitles preview

Filename
Ancient Aliens S06E17 - The Shamans vietsub beta by PBQP
Name
ancient aliens s06e17 - the shamans vietsub beta by pbqp
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:0.412 00:00:2.947
 1. NARRATOR: Họ có thể kiểm soát thiên nhiên ...
2 00:00:2.998 00:00:5.866
 1. DAVID WILCOCK: Mây rung chuyển, sét là
3 00:00:5.900 00:00:7.368
 1. đi xuống.
4 00:00:7.402 00:00:10.270
 1. NARRATOR: họ có thể truy cập các tham số khác ...
5 00:00:10.305 00:00:12.756
 1. WILLIAM HENRY: Năng lượng này cho phép họ đi du lịch
6 00:00:12.791 00:00:16.243
 1. Vào cõi của chúng sinh.
7 00:00:16.261 00:00:20.264
 1. NARRATOR: và kết nối với các thế giới khác.
8 00:00:20.298 00:00:22.967
 1. GIORGIO TSOUKALOS: Những sinh vật này thực sự tồn tại
9 00:00:23.018 00:00:25.886
 1. Dưới dạng vật chất.
10 00:00:25.920 00:00:28.522
 1. NARRATOR: Trong suốt lịch sử, các nhà lãnh đạo tinh thần được biết đến như
11 00:00:28.556 00:00:33.994
 1. Các pháp sư đã chữa lành, bảo vệ và khuyên nhủ người của họ.
12 00:00:34.029 00:00:37.731
 1. Nhưng họ chỉ đơn giản là đưa vào các buổi lễ phức tạp?
13 00:00:37.765 00:00:41.952
 1. Hay là có cái gì đó nhiều hơn cho các nghi lễ của họ?
14 00:00:41.987 00:00:44.705
 1. DAVID TRẺ EM: Trong một nghĩa nào đó, trong những trạng thái Shamanist này,
15 00:00:44.739 00:00:49.376
 1. Bạn đang khai thác vào quyền lực ngoài trái đất.

Statistics

Number of downloads 0
Number of units 630
Number of lines 630
Number of lines per unit 1.0
Number of characters 32K
Number of characters per line 52.32

No comments