Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for Arrow (2012) S04E18.

Episode information

Title Arrow (2012)
Type TV Series
Season 4
Episode 18
Episode type Ordinary
Episode title N/A

Subtitle info

ID 3glA
Created 15:17:36 07-04-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Arrow.S04E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION

Subtitles preview

Filename
Arrow.S04E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Name
arrow_s04e18_720p_hdtv_x264-dimension
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:1.092 00:00:2.822
 1. "Arrow" các tập trước.
2 00:00:3.175 00:00:7.224
 1. Kanjigar...septum... vohnostrum.
3 00:00:7.324 00:00:9.290
 1. Anh Darhk sẽ bị giam giữ
4 00:00:9.292 00:00:11.326
 1. không được bảo lãnh
 2. hay được thả.
5 00:00:11.328 00:00:12.927
 1. Ngươi giờ có thể
 2. gọi cho tổ chức của mình
6 00:00:12.929 00:00:14.863
 1. và gửi đi tin nhắn đó.
7 00:00:14.865 00:00:17.999
 1. Anh ta nói cậu là
 2. quân át chủ bài.
8 00:00:18.001 00:00:19.968
 1. Cậu có muốn ta gọi cậu là vậy không...
9 00:00:21.471 00:00:24.706
 1. hay cậu thích gọi là cậu Diggle?
10 00:00:45.262 00:00:47.228
 1. Andy.
11 00:00:48.465 00:00:49.631
 1. Em đang làm gì
 2. mà lén lút vậy?
12 00:00:49.633 00:00:52.500
 1. Em không muốn làm Sara bị tỉnh giấc.
13 00:00:52.502 00:00:53.868
 1. Cám ơn vì đã cho em biết
 2. nó ở đâu.
14 00:00:53.870 00:00:55.703
 1. Anh muốn em được
 2. cảm thấy an toàn.
15 00:00:55.705 00:00:57.071
 1. Giọng em có vẻ
 2. khá run trên điện thoại.

Statistics

Number of downloads 120
Number of units 803
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.43
Number of characters 24K
Number of characters per line 21.67

No comments