Poster for Bad Boys II (2003).

Movie information

Title Bad Boys II (2003)
Type Movie

Subtitle info

ID T38F
Created 21:39:54 01-01-2009
Contributor plaz
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Notes

Bad Boys 2 KLAXXON

Releases

Subtitles preview

Filename
Bad Boys 2 KLAXXON
Name
bad boys 2 klaxxon
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:52.953 00:00:56.047
 1. <i>NHỮNG TAY CỚM TỒI PHẦN II</i>
2 00:01:19.813 00:01:22.873
 1. Ừ. Tất cả xong xuôi.
3 00:01:41.635 00:01:46.470
 1. 150 triệu đô và hàng sẽ
 2. lên đường đến nơi.
4 00:01:46.540 00:01:49.703
 1. Hôm nay sẽ là 1 ngày tốt trời.
5 00:01:50.844 00:01:53.938
 1. Đây là 25 độ bắc, 8 độ Tây.
6 00:01:54.014 00:01:56.949
 1. <i>Đang bỏ hàng.</i>
7 00:02:29.016 00:02:30.506
 1. Tốt lắm.
8 00:02:30.584 00:02:33.212
 1. -Muốn thấy súng anh ấy không?
 2. -Muốn.
9 00:02:39.459 00:02:41.757
 1. Xin lỗi nhé, Johnny.
10 00:02:41.795 00:02:44.127
 1. Quỷ sứ!
11 00:02:47.501 00:02:49.435
 1. Ảnh tử ngoại thấy có tàu
 2. đang đi trên mặt nước.
12 00:02:49.503 00:02:51.664
 1. Stallion C-1 Không quân
 2. gọi đồi Tuần Duyên.
13 00:02:51.738 00:02:56.198
 1. Có tàu đang đi nhanh hướng về
 2. 3-5-0 Nam Florida.
14 00:02:56.243 00:02:59.679
 1. Đại uý, Stallion có tiếp xúc ở
 2. hướng 180 và đang đến gần.
15 00:02:59.746 00:03:2.840
 1. <i>Đây là tàu tuần duyên Valiant.
 2. Xin cho biết ý định.</i>

Statistics

Number of downloads 83
Number of units 1K
Number of lines 2K
Number of lines per unit 1.49
Number of characters 63K
Number of characters per line 22.39

No comments