Poster for Before Sunrise (1995).

Movie information

Title Before Sunrise (1995)
Type Movie

Subtitle info

ID vUwF
Created 16:25:01 25-12-2008
Contributor plaz
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Subtitles preview

Filename
Before.Sunrise Sub Viet -Subteam
Name
before_sunrise sub viet -subteam
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:03:52.215 00:03:55.150
 1. Cô có biết họ to tiếng về cái gì không?
2 00:03:56.352 00:03:57.785
 1. Cô nói tiếng Anh chứ?
3 00:03:58.054 00:03:58.884
 1. Vâng.
4 00:03:59.088 00:04:1.818
 1. À, không, xin lỗi, tiếng Đức của tôi không được tốt lắm.
5 00:04:6.829 00:04:8.729
 1. Anh có nghe nói khi các cặp
 2. vợ chồng nhiều tuổi...
6 00:04:8.931 00:04:11.399
 1. ...họ mất dần khả năng
 2. lắng nghe lẫn nhau không?
7 00:04:11.601 00:04:12.590
 1. Không.
8 00:04:13.402 00:04:17.338
 1. Họ cho là, đàn ông mất dần khả năng nghe những âm cao...
9 00:04:17.540 00:04:19.531
 1. và phụ nữa thì lại là với những âm thấp.
10 00:04:20.476 00:04:22.341
 1. Tôi đoán là họ vô hiệu hóa nhau hay cái gì đó kiểu thế.
11 00:04:22.545 00:04:25.708
 1. Tôi lại cho đấy là cách tự nhiên để các cặp vợ chồng sống mãi với nhau...
12 00:04:25.915 00:04:27.780
 1. ...mà không giết lẫn nhau.
13 00:04:29.919 00:04:31.284
 1. Cô đọc gì thế?
14 00:04:32.355 00:04:33.652
 1. Oh.
15 00:04:34.757 00:04:35.689
 1. Còn anh?

Statistics

Number of downloads 66
Number of units 1K
Number of lines 1K
Number of lines per unit 1.22
Number of characters 51K
Number of characters per line 30.82

No comments