Unaudited

Subtitles were not yet audited by the editorial team. Caution is advised!
Poster for Better Call Saul (2015) S02E06.

Episode information

Title Better Call Saul (2015)
Type TV Series
Season 2
Episode 6
Episode type Ordinary
Episode title N/A

Subtitle info

ID dew_
Created 10:30:26 28-03-2016
Contributor Anonymous
Language Tiếng Việt
FPS N/A


User votes

No votes

User reports

Poor subtitle quality. 0
File is not a subtitle! 0
Wrong movie or episode entry. 0
Wrong language. 0
Wrong release. 0
Garbled text (strange characters, like rectangles and such). 0

Releases

Better.Call.Saul.S02E06.Bali Ha'i.720p.HDTV.x264-AVS

Subtitles preview

Filename
Better.Call.Saul.S02E06.Bali Ha'i.720p.HDTV.x264-AVS
Name
better_call_saul_s02e06_bali ha'i_720p_hdtv_x264-avs
Content preview
# Start End Metadata Lines
1 00:00:0.108 00:00:2.576
 1. Tập trước "Better Call Saul".
2 00:01:54.689 00:01:56.890
 1. <i> Những người đang sống
 2. ở các cơ sở Sandpiper </i>
3 00:01:56.924 00:01:58.491
 1. <i>Hoặc các cộng đồng hưu trí tương tự,</i>
4 00:01:58.526 00:02:0.827
 1. <i>Bạn có thể</i>
 2. <i> được bồi thường.</i>
5 00:02:0.861 00:02:3.430
 1. <i> Những người đang sống
 2. ỏ các cơ sở Sandpiper</i>
6 00:02:3.464 00:02:5.331
 1. <i>Hoặc các cộng đồng hưu trí tương tự</i>
7 00:02:5.366 00:02:7.867
 1. <i>Đã phải trả giá quá cao</i>
 2. <i>đối với hàng hoá và dịch vụ.</i>
8 00:02:7.902 00:02:9.569
 1. <i>Với sự cộng tác</i>
9 00:02:9.603 00:02:11.471
 1. <i>văn phòng luật</i>
 2. <i>Hamlin, Hamn & McGill,</i>
10 00:02:11.505 00:02:14.574
 1. <i>Văn phòng luật Davis & Main</i>
 2. <i>đang làm việc để giúp đỡ những ai</i>
11 00:02:14.608 00:02:17.744
 1. <i>Phải trả giá quá cao</i>
 2. <i>trong các cộng đồng hưu trí.</i>
12 00:02:17.778 00:02:19.245
 1. <i>Để được tư vấn miễn phí,</i>
13 00:02:19.280 00:02:24.050
 1. <i>Gọi Davis & Main số 505-242-7700.</i>
14 00:02:24.085 00:02:27.387
 1. <i>Đó là 505-242-770...</i>
15 00:04:50.900 00:04:57.950
 1. <font color="#00FFFF">Biên dịch: Tèng & CorgiDog
 2. <font color="#FFFF00">Cập nhật sub mới nhất tại fanpage
 3. Better Call Saul Vietnam
 4. </font>

Statistics

Number of downloads 73
Number of units 518
Number of lines 687
Number of lines per unit 1.33
Number of characters 15K
Number of characters per line 22.49

No comments